Loov Eesti juhib eriti tiheda konkurentsiga EUROCHAMBRES projekti

12. August, 2021

Loov Eesti läbis eriti rangete kriteeriumitega taotlusvooru ja kvalifitseerus juhtima EUROCHAMBRESi projekti EU4Business: Connecting Companies. Loov Eesti viib läbi loomemajanduse kategoorias projekti Export Design.

“Sellise projekti üle on hea meel, sest üle Euroopa 56 laekunud avalduse seast loeti kvalifitseerunuks 30 ja Loov Eesti nende seas. Tegemist on keerulise projektiga, kus väga palju on ette kirjutatud, kuid samas väga vajalikuga,” rääkis Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Projekti eesmärk on:
– Rahvusvahelistumise ja ekspordi alase oskusteabe edastamine väikeettevõtete ja nende tugiorganisatsioonide arendamiseks;
– Koostöö Gruusia ja Eesti disaini VKEde ja tugiorganisatsioonide vahel üksteise kogemustest õppimiseks;
– Luua uusi ärivõimalusi Gruusia ja Eesti disaini VKEdele ekspordi kaudu.

Loov Eesti partner selles projektis on Export Development Association Gruusias. Ettevõtluse tugiorganisatsioonidest osalevad projektis ka Creative Caucasus ning Design Georgia Gruusia poolelt ja Eesti Disainerite Liit ning EstBAN .

Lisaks aitab meie projekt kaasa soolisele võrdõiguslikkusele ja ettevõtlusele maapiirkondades, kuna meie eesmärk on kaasata ka alla 35-aastaseid väikeettevõtte juhte, väikeettevõtteid, mida juhivad naised ja maapiirkondades tegutsevaid ettevõtteid.

Oleme välja töötanud õppevisiitide programmi, mille käigus valmistame ettevõtteid ette koostama tõhusaid ekspordiplaane ning astuma esimesi samme eksporditurgudele sisenemisel. Programmis osalevad tugiorganisatsioonid Eestist ja Gruusiast töötavad üheskoos välja uusi teenuseid, mis aitaks toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eksporditegevusi.

Loov Eesti on loomemajanduse arenduskeskus.
‘EU4Business: Connecting Companies’ juhib EUROCHAMBRES ja seda finantseerib Euroopa Liidu EU4Business algatus.