Teistest riikidest

 2016

 E-connector / Asia & Europe Part 1 Directory of initiatives in the Culture and Creative Industries (CCIs)

2013

United Nations/UNDP/UNESCO

The United Nations Creative Economy Report 2013
Loomemajanduse raport kohaliku tasandi perspektiivist.

2009

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Itaalia

Cultural Industries in Russia
Ülevaade loomemajanduse käsitlustest, teadlikkusest, statistikast, seadusandlusest, riiklikest institutsioonidest ja arengusuundadest Venemaal.

White Paper on Creativity: towards an Italian Model of Development (faili suurus 3MB)
Valge raamat annab põhjaliku ülevaate loomemajandusest Itaalias sektorite põhiselt ning võimalikud arengusuunad tulevikuks.

2008

ÜRO UNCTAD

Creative Economy Report 2008
ÜRO Majanduse ja Arengu Nõukogu (UN Conference on Trade and Development) koostatud ülemaailmne loovmajanduse ülevaade.

2008

Kanada

Creative Input: Role of Cultural Occupations in the Economy During the 1990s
Kanada Statistikaameti uurimus loovuse rollist majanduses.