Loov Eesti 2013. aasta tegemised

“Loomemajanduses tõotab tulla põnev aasta,” avaldab Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet. Mitmed juba alustatud loomemajanduse objektid ja projektid on oma saavutuste näitamise planeerinud just alanud 2013. aastasse.

Valdkondlikud arenduskeskused töötavad sihikindlalt välisturgude vallutamise suunal, teadlikkus ja koostöö on jõudnud uuele tasandile. Käimas on intellektuaalse omandi seaduse kodifitseerimise protsess, EL järgmise eelarveperioodi (2014-2020) meetmete ettevalmistamine ning lähikuudel valmib Konjunktuuriinstituudi poolt tehtav loomemajanduse kaardistus. Kõigil neil teemadel hoiab Loov Eesti silma peal ja hoolitseb selle eest, et vajalik teave kõigile operatiivselt kättesaadav oleks. Meil on õnnestunud olla paljude algatuste juures ning seetõttu elame tulihingeliselt kaasa ka kõigile saavutustele.

2013. aasta tuleb Loov Eesti tegevustes kirju ja teguderohke. Aastat alustame teadmiste jagamisega turundusest ja ekspordist. PESA programmis osalejad on jõudnud turunduse moodulini, koostöös Briti Nõukoguga jõuame Kella viie tee kohtumiste sarjas Briti turuga seotud teemadeni. Järge ootavad veel muuseumide- ja teatriteemalised kohtumised. Ilmub meie järjekorras kuues ajaleht, kus fookuses eksport.

Meie portfoolio ja müügikeskkond on nüüd ingliskeelne ning selle sõnumi levitamisega loodame tõmmata rohkelt tähelepanu kõigile tublidele Eesti loomeinimestele.

Kevadel läheme jälle maakondadesse – meie maakondlikel seminaridel Kunst müüa kohtume seekord Võru, Tartu, Pärnu, Narva ja Kuressaare loomeettevõtjatega. Jätkub väga edukaks osutunud tootearenduspäevade sari TeamLab, mis sügisest alates on täienenud rahvusvaheliste mentoritega ning laienenud tervele nädalavahetusele.

Aprillikuu tuleb muusika- ja disainikuu, kus koostöös Tallinn Music Week festivali ja Disainikeskusega korraldame nii seminare kui ka loenguid. Suve hakul pakume kõigile huvilistele võimalust kaasa elada PESA programmis osalenute lõputöödele ning võin juba täna kinnitada, et üllatustest seal puudu ei ole.

Uuelt aastalt ootame avatud ja konstruktiivset dialoogi kõigi loomevaldkondadega. Oleme veendunud, et koostööst sündinud projektide puhul on edu garanteeritud.

Loov Eesti loodud infokanalid ning asjatundlik kommunikatsioon on ka alanud aastal teie teenistuses ja valmis uudiseid teie tegemistest lennutama just õigete inimesteni nii kodu- kui ka välismaal, sest lisaks üle-eestilisele võrgustikule haldame suurt hulka rahvusvahelisi kontakte ning jätkame Põhjamõõtme kultuurialase koostöö infoveebi administreerimist.