Turundus

Kõik edukad ettevõtted on kliendikesksed – st, nad tegutsevad kliendi vajadustest lähtuvalt. Esmalt tulebki leida üles oma sihtgrupp, mille moodustavad sarnaste vajadustega kliendid. Kuna sihtgrupp koosneb pakutava toote või teenuse potentsiaalsetest tarbijatest, tuleb oma toote (teenuse) turundustegevus kavandada sihtgrupi vajadustest lähtuvalt.

Toote või teenuse turu paremaks määratlemiseks tuleb leida oma turusegment. Segmenteerimisel liigitatakse kliendid vastavalt nende vajadustele, tunnustele (sugu, vanus jne) ja ostukäitumisele. Turu segmenteerimine aitab oma sihtgrupi vajadusi paremini mõista ning turunduseesmärke püstitada. Nii on võimalik valida välja õiged kliendid ning mitte tegeleda nendega, kes ei kuulu sihtgruppi.

Loe lisaks: turundus

Vaata videost: Ants Lusti selgitab toote/teenuse segmenteerimise põhimõtteid. Anneli Vask toob näiteks Pöffi filmifestivali.

Oma tegevusvaldkonda tuleb hoolikalt analüüsida ehk viia läbi turuanalüüs. Selle käigus hinnatakse tegureid, mis mõjutavad ettevõtte edukust (ettevõtte turupotentsiaal, kliendid, koostööpartnerid, konkurendid) ning ka üldist majandussituatsiooni.

Loe lisaks: turuanalüüs

Selleks, et turundustegevus oleks hästi kavandatud ja edukas, tuleb koostada turundusplaan. Turundusplaanis püstitatakse oma turundustegevuse selge eesmärk ning kavandatakse strateegiad eesmärgini jõudmiseks.

Vaata lisaks: turundusplaani koostamise juhend

“Peab olema oskust end „õiges“ kohas lasta reklaamida, turundada, et see oleks üldse efektiivne. Mõnele sobib veebipood, mõnele muud edasimüüjad. Aga usun, et kõiki kindlasti aitavad tänapäeval sotsiaalmeedia kanalid ja muu tuleb endal läbi katsetada.”

Sille Sikmann
Scheckmann

Vaata videost: Ants Lusti jagab nõuandeid turunduskanali valikuks.

Sobivate müügikanalite leidmiseks on vajalik eelkõige tunda oma klienti. Tuleb välja selgitada, kus ja kuidas on kõige õigem oma toodet või teenust pakkuda nii, et see oleks kliendile kõige paremini kättesaadav. Kõige lihtsam ja odavam on alustada kodulehest, mille kaudu saab oma toodet (teenust) tutvustada, reklaamida, müüa, kliendilt tagasisidet küsida jne.

Toote (teenuse) reklaamimiseks saab kasutada kõiki olemasolevaid meediakanaleid. Valiku tegemisel on kasulik silmas pidada, missuguse kanali kaudu jõuab info sihtrühmani kõige sobivamal ajal ja viisil. Tähtis on ka, et reklaamile tehtavad kulud oleksid kooskõlas ettevõtte võimalustega.

“Tunne oma loomingut ja oma klienti. Turundus oleneb tootest – kindlasti on e-pood väga hea müügikanal, eriti mis puudutab müüki välisturgudel. Samas usun, et näiteks suuremõõtmelist maali või installatsiooni on kindlasti keerulisem e-poes müüa kui disaintoodet. Ka turu ja galeriiga on pigem küsimus selles, et mis toodet soovitakse müüa ja kellele. Ise olen kasutanud pigem galeriisid, butiike.”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss

Oluline turunduskanal on internet. Internetiturundus on teema, mis vajab põhjalikumat tutvustamist.

Loe lisaks: internetiturundus

Pane tähele

  • õpi tundma valdkonda, kus soovid asuda tegutsema ettevõtjana;
  • leia oma kliendid ja tegutse nende vajadustest lähtuvalt;
  • koosta turundusplaan, see aitab kiiremini eesmärgile jõuda;
  • keskendu kliendile, mitte tootmisele.