Eksport

Milleks üldse pakkuda oma toodet või teenust välismaal? Enamasti hakatakse otsima uusi turge siis, kui koduturg on kitsaks jäänud. Edu korral on võimalik omandada rahvusvaheline tuntus ja suurendada ettevõtte kasumit. Välisturule võiks minna siis, kui toode või teenus on unikaalne ja olnud koduturul edukas.

Samuti peab ettevõtjal olema piisavalt ambitsioonikust ja selge eesmärk, mida ta tahab saavutada. Oma toote või teenuse ekspordi eesmärgid ja strateegia on mõistlik eelnevalt hoolega läbi mõelda ja koostada ekspordiplaan. Ekspordiplaanis kirjeldatakse toodet või teenust, selgitatakse välja potentsiaalsed ekspordiriigid, analüüsitakse ettevõtte ja tegevusharu hetkeolukorda ning koostatakse turundusstrateegia ja tegevuskava.

Loe lisaks: ekspordiplaani koostamise juhend

Tegija kommentaar

“On soov kindlasti liikuda oma toodete ja brändiga ka välisturgudele. Ma ei arva, et eksport nüüd see ainus edukuse kriteerium oleks, aga lihtsalt arenevale ettevõtjale on Eesti turg väga väike.”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss

Kui soov oma toodet või teenust eksportida on kindel, siis aitavad ettevõtjat mitmed EAS-i poolt pakutavad toetused.

Ekspordi krediidiriske aitab kindlustada KredEx-i eksporditagatis.

Samuti pakub erinevaid ekspordivaldkonna koolitusi Marketingi Instituut.

Vaata ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koolituskalendrit.

EAS-i välisinvesteeringute keskus aitab ettevõtjal leida koostööpartnereid või saada nõu nende otsimiseks. EAS-i välisesindused asuvad kokku 10 linnas Lääne-Euroopas, Venemaal, Hiinas, Jaapanis ja USAs.

Välisministeeriumi kodulehel on võimalik tutvuda infoga riikide majanduse, ärikeskkonna ja turule sisenemine kohta, majandussuhete kohta Eestiga jm.

EL eksportööride abistamiseks on Euroopa Komisjon loonud Turulepääsu andmebaasi.  Andmebaasile on juurdepääs kõigil EL-is asuvatel ettevõtjatel ja isikutel. Teenuse kasutamise eest tasu ei võeta.

Välispartnerit aitavad leida ka Eesti kultuuriatašeed ja Kultuuri Kontaktpunktid Euroopa maades. Samuti pakub Eesti Väliskaubanduse Liit ettevõtjatele mitmeid rahvusvahelisi teenuseid, nt välispartneri otsing ja välisturule sisenemine.

Kliente ja koostööpartnereid võib leida messidel esinedes. Messile minek tuleb eelnevalt hoolega ette valmistada. Kasulik oleks neile inimestele, kellega soovitakse kontakte luua, eelnevalt kutsed saata.

Selleks, et olla välisturul edukas, tuleb oma eesmärgile pühenduda ning raskuste ilmnemisel mitte taganeda. Oma ekspordiriigi turu kohta peab koguma piisavalt infot, õppima tundma sealseid kliente ja nende harjumusi ning müüma toodet neile sobiva hinnaga.

Pane tähele:

  • kui oled otsustanud oma toote või teenusega välisturule minna, pühendu sellele eesmärgile ja vii oma plaan ellu;
  • tööta välja ekspordiplaan;
  • õpi tundma oma ekspordiriigi turgu ja kliente;
  • kasuta EAS-i poolt pakutavaid toetusi ning konsultantide abi;
  • kaasa oma meeskonda rahvusvahelise kogemusega töötaja.