TeamLab

TeamLab on kahepäevane töötuba, kus arendatakse ideedest ärimudelid ja moodustatakse meeskonnad ning mille eesmärgiks on uute innovaatiliste äriideede valideerimine, meeskondade loomine, tootearendus ja ärimudeli loomine.

Osaleda võib nii olemasoleva idee ja meeskonnaga kui ka sooviga leida idee või tiim. Idee autoril on võimalik kokku panna nö. ideaalne meeskond, kus on esindatud just tema tooteprojektile vajalikud inimesed ning kogenud mentorite käe all ideed lihvida. Meeskondades osalemine pakub aga värsendavaid väljakutseid nendele, kellel oma idee veel valmis pole. Esimesel päeval luuakse meeskonnad ja arendatakse tooteid, teisel päeval keskendutakse ärimudeli välja töötamisele.

Varasematel TeamLabidel on neeskondadele andnud kahe päeva jooksul nõu oma ala parimad. Näiteks disaini valdkonnas on nõustanud osalejaid Kadi Kreis, Maria Lang ja Anne Rudanovski (Tartu Kunstikool), inseneeria valdkonnas Alvo Aabloo ning ettevõtlusteavet jaganud Juta Kuhlberg (Tartu Loomemajanduskeskus) ja Maarja Pehk (BuildIt). Ärimudeli loomist on juhendanud Neitsijärve Loovusaida looja Indrek Maripuu, kelle põhifookus konsultandi ja koolitajana on strateegiline planeerimine, äriloovuse ja ärimudeli arendus.

Jälgi: https://www.facebook.com/teamlabestonia