Creative Ports

Creative Ports püüab edendada kasvu ja tööhõivet Läänemere piirkonna kultuuri- ja loomemajanduses, edendades tugiorganisatsioonide ja ettevõtete rahvusvahelistumist.
Loomesektorit on tunnustatud Läänemere piirkonna koostööprogrammis ja EUSBSRi tegevuskava kultuuripoliitikas, mis mõlemad rõhutavad Läänemere piirkonna mitmekesist ja atraktiivset kultuurielu ning selle kultuuri- ja loomemajanduse sektori potentsiaali (noorte) töökohtade loomisel ja uuenduslike ideede esilekutsumisel ja teiste sektoite positiivsel mõjutamisel.
Läänemere piirkonna kultuurilise mitmekesisusega kaasneb siiski ka kultuuri- ja loomemajanduse sektori killustatus. Suurem osa kultuuri- ja loomemajanduse ettevõtetest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted, nende hulgas on palju iduettevõtteid ja kuni kolme töötajaga mikroettevõtteid. Sellistel ettevõtetel puudub sageli rahvusvahelistele turgudele pääsemiseks vajalik võimekus ja võrgustikud. Uuenduslike toodete ja teenuste eksportimise võimalused ning riikidevaheline koostöö jäävad kasutamata. See piirab kultuuri- ja loomemajanduse sektori kasvu, tööhõivet ja ülekandumispotentsiaali.
Ametnike, ettevõtlust toetavate organisatsioonide, valdkondlike asutuste ja kultuuri- ja loomemajanduse sektori inkubaatorite ülesanne on toetada ja hõlbustada ettevõtete rahvusvahelistumist, kuid sageli puudub neil teadmine tõhusate, sihtrühmale sobivate tugivahendite ja poliitiliste vahendite / programmide kohta.

Tegelikult pole tugiorganisatsioonid sageli piisavalt seotud oma kolleegidega teistes Läänemere piirkonna riikides ja neil puuduvad kogemused rahvusvahelise koostöö protsessides. Samal ajal tunnevad vahendajad nagu kultuuriinstituudid, riikidevahelised võrgustikud (ntARS BALTICA) või valitsusvälised organisatsioonid rahvusvahelisel areenil töötamist, kuid neil puuduvad teadmised konkreetsete piirkondlike kultuuri- ja loomemajanduse tugevate ja nõrkade külgede ning tööstuse vajaduste kohta. Creative Ports ühendab need sihtrühmad ja koondab nende pädevused, et stimuleerida kultuuri- ja loomemajanduse sektori rahvusvahelistumist.

Projekti partnerid on

-Goethe-Institut/DE – juhtpartner
– Danish Cultural Institute/DK
– Nordkolleg Rendsburg ARS BALTICA/DE
– Westpomeranian Region/PL
– Vilniuse linnavalitsus/LT
– Hamburg Kreativ Gesellschaft/DE
– Media Evolution City Malmö/SE
– Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid/EE
– Loov Eesti/EE
– Media Dizajn Szczecin/PL
– Filmby Aarhus/DK
– St. Peterburi linnavalitsust esindav Non-commercial Partnership “European-Russian InnoPartnership” /RU.
– Tallinna Tehnikaülikool/EE
– South-Eastern Finland University of Applied Sciences Small Business Centre/FI.
– Läti huve esindab Riias asuv Taani Kultuuri Instituut

Projekti avakoosolek toimus Soomes, Helsingis ja Espoos, 7-8 veebruaril 2019

Töökoosolek Venemaal, St Peterburgis 27.-29 maini 2019