Creative Ports

Projekti veebileht: http://www.creativeports.eu/homepage/’

Baltic Sea Interreg veebileht

Creative Ports edendab kasvu ja tööhõivet Läänemere piirkonna kultuuri- ja loomemajanduses, edendades tugiorganisatsioonide ja ettevõtete rahvusvahelistumist. Loomesektorit on tunnustatud Läänemere piirkonna koostööprogrammis ja EUSBSRi tegevuskava kultuuripoliitikas, mis mõlemad rõhutavad Läänemere piirkonna mitmekesist ja atraktiivset kultuurielu ning selle kultuuri- ja loomemajanduse sektori potentsiaali (noorte) töökohtade loomisel ja uuenduslike ideede esilekutsumisel ja teiste sektoite positiivsel mõjutamisel.
Läänemere piirkonna kultuurilise mitmekesisusega kaasneb siiski ka kultuuri- ja loomemajanduse sektori killustatus. Suurem osa kultuuri- ja loomemajanduse ettevõtetest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted, nende hulgas on palju iduettevõtteid ja kuni kolme töötajaga mikroettevõtteid. Sellistel ettevõtetel puudub sageli rahvusvahelistele turgudele pääsemiseks vajalik võimekus ja võrgustikud. Uuenduslike toodete ja teenuste eksportimise võimalused ning riikidevaheline koostöö jäävad kasutamata. See piirab kultuuri- ja loomemajanduse sektori kasvu, tööhõivet ja ülekandumispotentsiaali.
Ametnike, ettevõtlust toetavate organisatsioonide, valdkondlike asutuste ja kultuuri- ja loomemajanduse sektori inkubaatorite ülesanne on toetada ja hõlbustada ettevõtete rahvusvahelistumist, kuid sageli puudub neil teadmine tõhusate, sihtrühmale sobivate tugivahendite ja poliitiliste vahendite / programmide kohta.

Tegelikult pole tugiorganisatsioonid sageli piisavalt seotud oma kolleegidega teistes Läänemere piirkonna riikides ja neil puuduvad kogemused rahvusvahelise koostöö protsessides. Samal ajal tunnevad vahendajad nagu kultuuriinstituudid, riikidevahelised võrgustikud (ntARS BALTICA) või valitsusvälised organisatsioonid rahvusvahelisel areenil töötamist, kuid neil puuduvad teadmised konkreetsete piirkondlike kultuuri- ja loomemajanduse tugevate ja nõrkade külgede ning tööstuse vajaduste kohta. Creative Ports ühendab need sihtrühmad ja koondab nende pädevused, et stimuleerida kultuuri- ja loomemajanduse sektori rahvusvahelistumist.

Loov Eesti vastutab õppemoodulite valmistamise eest.

Projekti partnerid on

-Goethe-Institut/DE – juhtpartner
– Danish Cultural Institute/DK
– Nordkolleg Rendsburg ARS BALTICA/DE
– Westpomeranian Region/PL
– Vilniuse linnavalitsus/LT
– Hamburg Kreativ Gesellschaft/DE
– Media Evolution City Malmö/SE
– Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid/EE
– Loov Eesti/EE
– Media Dizajn Szczecin/PL
– Filmby Aarhus/DK
– St. Peterburi linnavalitsust esindav Non-commercial Partnership “European-Russian InnoPartnership” /RU.
– Tallinna Tehnikaülikool/EE
– South-Eastern Finland University of Applied Sciences Small Business Centre/FI.
– Läti huve esindab Riias asuv Taani Kultuuri Instituut

Pilootprojektide ajakava.

Projekti kogueelarve 3,079,797.09 €

Projekti avakoosolek toimus Soomes, Helsingis ja Espoos, 7-8 veebruaril 2019

15.aprillil kohtusid projekti Eesti partnerid ja Goethe instituudi esindajad Tallinnas, et tegevused veelkord läbi rääkida.

2019 mais said kõik Creative Ports partnerid kokku St Peterbourgis, kus arutati, millised projektid sobivad piloteerimiseks, et nende põhjal õppemooduleid hakata koostama.

8.-9. oktoobrini Malmös panid partnerid kokku juba listi, millist materjali peavad pilootprojektid koguma, et selle põhjal saaks koolitusmooduleid hakata ette valmistama.

Millised saavad olema õppemoodulid? Creative Ports Eesti partnerid Loov Eesti, Tallinna Inkubaatorid ja Tallinna Tehnikaülikool peavad  11. novembril 2019 koos Goethe Instituudi projektijuhtidega nõu.

10.-12 veebruarini 2020 kogunesid projekti partnerid Hamburgis, et viia end kurssi projekti käekaiguga ning jõuda ühisele arusaamisele, mida peab sisaldama  pilootprojektide kataloog ning milline saab olema õppemoodulite struktuur. Enamus pilootprojekte viiakse läbi 2020 aastal ja et nendest kogutavad andmed oleksid võrreldavad, oli vaja kokku leppida, mida ja millises formaadis kajastatakse.

Kuna koroonakriis ei võimaldanud meil füüsiliselt kokku saada, siis 18. ja 19.mail pidasime korralise, algselt Vilniusesse planeeritud, koosoleku internetis.

Kriis ja liikumispiirangud lõid meie ajakava sassi, koosolekul arutasimegi, kuidas uues olukorras toime tulla ja projektist maksimaalselt kasu saada. Pilootoprojektide juhid andsid ülevaate võimalustest oma üritused veebis korraldada või edasi lükata. 

Valmis ka pilootprojektide läbiviijatele juhis, mida nad peavad silmas pidama oma ürituse ajal, et tähelepanekutest saaks hiljem õppemoodulid koostada.

7.-9 oktoobrini kohtusime partneritega jälle veebi vahendusel. Seekord oli põhiteemaks pilootprojektide hetkeseis ja Eva Leemet andis ülevaate õppemoodulite ettevalmistamisest. Tutvusime ka Creative Ports uue veebilehega, mis lähiajal avalikkuse ette jõuab.

Hea ülevaate saime Kieli, Peterburi ja Vilniuse loomemajandusstrateegiatest.

Creative Ports_6. Partner Meeting Agenda_Final

Creative Ports 7. Partner Meeting Agenda

Eesti ja Tallinna loomemajandust oli meil hea võimalus tutvustada 8-10 veebruarini online partnerkohtumisel.

Anu-Maaja Pallok Kultuuriministeeriumist tutvustas Eesti loomemajanduse ökosüsteemi. Jaanus vahesalu tallinna Linnavalitsusest aga rääkis Tallinna plaanidest targa majanduse keskmeks pürgimisel. 

Selgitasime oma projekti planeerimisprotsesse disainmõtlemise võtmes ja tegime läbi intensiivse pitching-treeningu. 

Loomulikult kulus suurem osa ajast projekti aruteludele. 

Mida peaksid sisaldama õppemoodulid? Projektimeeskonnal oli viljakas arutelu 23. veebruaril 2021.

Lisaks iganädalastele kohtumistele arutati projekti teemasid põhjalikumalt 25.-27. mail algselt küll Kopenhaagenis, aga olude sunnil onlines toimunud koosolekul, mida korraldasid Filmby Aarhus ja Taani Kultuuri Instituut

Vaata. millest räägiti

CP_8th Denmark Meeting Minutes 2021-06-01

Projekti lõppkonverents võttis tehtu kokku 6.-7. septembrini.

Vaata päevakava

Creative Ports_Final Conference_Szczecin_Public Day_Agenda

Valminud on creativeports.eu veeb ja soovitused, kuidas materjale kasutada.