Hamburg panustab linna arengus loomemajandusele

14. veebruar, 2020

Saksamaa sadamalinn Hamburg otsustas 10 aastat tagasi, et linna  arenguks on vaja panustada loomemajandusele. Koos loomeinimestega pandi kokku kultuuri ja loomemajanduse strateegia.

„Meie eesmärk oli muuta linn vähem bürokraatlikuks ja rohkem ettevõtjaid toetavaks,“ ütles strateegiat tutvustades Hamburgi kultuuriminister dr. Carsten Brosda.  (Hamburg moodustab omaette liidumaa.  Linna ametlik nimi on Freie und Hansestadt Hamburg (‘vaba- ja hansalinn Hamburg’)). „Nägime, et loomeinimestel on suur osa ühiskonna suurte väljakutsete lahendamisel,“ kinnitas minister.

Strateegia koostamisele läheneti terviklikult ja hõlmati kõiki valdkondi: haridust, linnaplaneerimist, töötajaid jne ning selle väljatöötamisse olid kaasatud kõik huvitatud osapooled. Üheskoos kaardistati kogu linna loomepotentsiaal ja vaadati, kus asuvad linnas juba tegutsevad tugevad loomekeskused ja asuti neid tugevdama. Linna allasutus  Hamburgi loomekeskus Hamburg Kreativ Gesellschaft aitab näiteks kunstnikel ja loomeinimestel leida loometööks sobivaid ruume mõjutamaks samal ajal ka linna arengut.

Endine kaubaraudteejaam on nüüd  muutunud  loomekvartaliks Oberhafenquartier, kus on meeldiva töökoha leidnud paljud loomeinimesed. Linna tõmbenumber on aga kahtlemata 2017. aastal avatud mereteemaline kontserdisaal Elbphilarmonie.

Linn otsustas tugevdada ka juba tegutsevaid sõltumatuid platvorme – festivale, ajakirju, kirjastusi ning kutsuti Hamburgi ka rahvusvahelisi festivale. Nii said linnalt tuge näiteks Reeperbahn Festival, Music Campus Arts, Forward Festival.

Ka kohalikud festivalid on kasvanud ja nüüd on neil spinn-offid paljudes riikides.

 „Pidasime oluliseks ka loomemajanduses osalejate teadmiste ning oskuste arendamist ja panustasime innovatsiooni edendamisele,“ rääkis strateegiat lähemalt tutvustades Hamburgi kultuuriministeeriumi kunsti ja loomemajanduse osakonna juht Inga Wellmann.

Nii anti hoogu kiirenditele, cross-media hubidele, häkatonidele, bootcampidele, labidele, klubilistele üritustele, koolitustele, suvekoolidele ja töövarjuks käimistele.  Ükski asi ei sünni ilma rahata ja Hamburgis on kõigile huvitatutele avatud rahaliste toetuste andmebaas ning töötab ka ühisrahastus.

Loov Eesti käis Hamburgi saavutustega tutvumas loomemajanduse rahvusvahelistumise projekti Creative Ports  raames.

„Creative Ports on nagu Hansaliidu  uuestisünd – kaupade asemel vahetame nüüd  ideid ja kogemusi,“  tunnustas Hamburgi kultuuriminister  dr Carsten Brosda meie ettevõtmist.

Creative Ports projekti finantseerib Euroopa Liit  Baltic Sea Region Interreg programmist.