Nordeni toetused

Vaata käimasolevaid taotlusvoore ja nende tähtaegu SIIT.

Põhjamaade kultuuri- ja kunstiprogramm

Toetus jaguneb kaheks mooduliks:

1) Tootmispõhine tegevus ja tulemuse esitlemine:

  • võtmesõnaks on innovatsioon, mis kätkeb endas uute ideede, kontseptsioonide ja protsesside arendamist ja katsetamist)
  • uurimistööks
  • tootmiseks
  • esitlemiseks

2) Erialase pädevuse tõstmine, arvamuste, hinnangute, teadmiste ja oskuste vahendamine.

  • teadmiste ja oskuste vahendamiseks (seminarid, töötoad, meistriklassid, kursused jne)

Loe edasi »

Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm

Toetus on mõeldud ärikohtumiste, ettevõtlusalase ja piirkondliku klastrikoostöö toetamiseks, innovatiivseteks projektideks, ettevõtluskogemuste jagamiseks, Euroopa Liidu fondide, projektide rahastamise ja kasutamise koordineerimiseks Põhja- ja Baltimaades.

Toetust saab taotleda erialasteks kohtumisteks, praktikaks, õppereisideks, koostöövõrkude arendamiseks (sh seminaride ja töötubade korraldamiseks).

Taotlejad saavad olla väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (sh FIE-d), ettevõtlusorganisatsioonid (sh ettevõtlusinkubaatorid jt), riigiteenistujad, kes tegutsevad ettevõtlussuunal, sh kohaliku omvalitsuste ametnikud ja arenduskeskused, ettevõtluse riiklikud tugisüsteemid ja nii üksikisikud kui ka grupid.

Loe edasi »

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi reisitoetus

Toetust saavad taotleda kõik Põhja- ja Baltimaade loovisikud: professionaalsed kunstnikud, kirjanikud, tõlgid, kuraatorid, produtsendid, kultuuritoimetajad ja -teadlased jne. Lisaks on võimalik taotleda kuni nädala pikkust majutustoetust, mille suurus oleneb sihtriigist ja –linnast.

Lühiajalist koostöövõrkude toetust
summas 70 protsenti ehk kuni 25 000 eurot eelarvest.

Pikaajalist koostöövõrkude toetust summas kuni 50 protsenti ehk kuni 150 000 eurot eelarvest.

Loe edasi »

Vaata teisi Põhja-Baltimaade toetuste tähtaegu siit.