Arenda Ettevõtet

Kui sinu loomeettevõte on edukalt käivitatud, siis on aeg taas äriplaanile pilk peale visata. Kontrolli, kas see tulude-kulude prognoos, mis äriplaani sai kirja pandud, vastab ka tõele. Mõtle läbi, millised valdkonnad kõige enam arendamist vajavad ja kavanda täpsem edasine tegevus, lähenedes teadlikult oma ettevõtte strateegiale. Sinu ettevõte on osa üldisest majandusruumist, mis on väga kiiresti muutuv. Ettevõtte edukus sõltub sellest, kuidas sa suudad konkurentsis püsida ning kui paindlikult vajalikke muutusi juhtida. Selleks tuleb sul ennast, oma töötajaid ning toodet/teenust järjepidevalt arendada.