Sündmused

Loov Eesti korraldab aastaringselt koos partneritega loomemajanduse valdkonnas koolitusi, seminare ja kontaktõhtuid, õppereise ning messide ühiskülastusi.

Ideede genereerimie: InnoLab

Innolab on uute ideede metoodiliseks genereerimiseks nõeldud päevane modereeritud töötuba töölehtedega.

InnoLabis õpitakse kasutama loovaid tööriistu ning käivitama innovatsiooniprotsesse.

Tootearendus: TeamLab 

TeamLabi nime kannab iga nädalalõpp, mil tulevad kokku ühe toote sünniks vajalike oskustega teravad pead: ideegeneraatorid, disainerid, insenerid, äriarendajad, turundajad, progejad jt. Oma ala parimad mentorid, inspireerivad esinejad ja auhinnad annavad ettevõtmisele hoogu.

Koolitused

Pakume Eesti erinevates piirkondades koolitusi, näiteks

  • Hea tootefoto
  • Toodete müük Etsy keskkonnas
  • Tõhus pakend
  • Projektijuhtimine
  • Video kui internetiturunduse tööriist
  • kohalike teenuste disain
  • piirkonna atraktiivsus ja turismisihtkoha loomine
  • jne

Kultuurikohvikud

Vabas vormis suhtlemist ja kogemuste jagamist soodustavad ettevõtmised aitavad loovisikuid, ettevõtjaid ja kohalikku kogukonda omavahel lähendada, võrgustuda.

Loomemajanduse Akadeemiad

Loomemajanduse Akadeemia kujutab endast kahepäevast väljasõitu. Esimesel päeval tutvutakse mõne piirkonna (loome)ettevõtlusega ja teine päev on pühendatud mõne valdkonnaga lähemale tutvumisele ning koos valdkonna eksperdiga osaletakse töötoas, kus lahendatakse kohalikku loomevaldkonna probleemi.

PESA Virtual Academy (inglise keeles)

PESA Virtual Academy  on mõeldud start-uppide arengu kiirendamiseks. Internetipõhine koolitusprogramm sisaldab endas  laia valikut alustavale ettevõtjale vajalikke koolitusi: käsitletakse ettevõtluse juriidilisi aspekte, ärimudeleid, lugude jutustamise oskusi, idee tutvustamist  (pitching),  kliendiprofiilide loomist, müügi aluseid, kliendi teekonda, teenusedisaini. meeskonna koostamist, rahastamisvõimalusi, investorite kaasamist.

2020 aata alguses alustas PESA Virtual Academy Gruusias.

VAATA SÜNDMUSTE KOHTA LÄHEMALT