Ettevõtlusvormid

Sobiva ettevõtlusvormi valimisel on kasulik veelkord läbi mõelda, kuidas oleks kõige lihtsam oma eesmärki ellu viia, missugused nõuded on loodavale ettevõttele ja millised on majanduslikud võimalused. Valiku tegemisel on abiks alljärgnev tabel:

FIE Tulundus-
ühistu
Asutamis-
kulud
madalad keskmised madalad keskmised madalad
Oma-
kapitali-
nõue
(euro)
puudub 2500* määratakse
ühingu-
lepinguga
2500 määratakse
ühingu-
lepinguga
Vastutus kogu
isikliku
varaga
ühingusse
paigutatud
rahaga**
täisosanik
kogu
varaga;
usaldusomanik
sissemakse
ulatuses
ühingusse
paigutatud
rahaga
kõik osanikud
võrdselt
isikliku
varaga
Esindamine FIE juhatus/
juhataja
täisosanik juhatus/
juhataja
osanikud

*võib asutada kapitali sisse maksmata, kui asutajaks on füüsiline isik ja osakapital ei ole suurem kui 2500 eurot

**kuni osaühingu osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta isikliku varaga osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel