Äriplaan

Hea äriplaan on ettevõtjale teejuhiks, see on realistlik plaan edu saavutamiseks. Äriplaani koostamine on vajalik selleks, et teada saada, kas äriidee on tasuv, st kas idee teostamine on majanduslikult tulus. Äriplaanis tuleb selgelt ja arusaadavalt väljendada, mida on plaanis teha ja kuidas eesmärgini jõuda. Äriplaani koostamine aitab ettevõtte alustamisega seotud tegevused põhjalikult läbi mõelda. See vähendab ettevõtluse ebaõnnestumise riski, sest ootamatusi tuleb ette vähem. Äriplaan peab olema realistlik, st eesmärk peab olema saavutatav, kõik vajalikud kulutused arvesse võetud ning tulu prognoos peab põhinema analüüsi (turu-uuringu) tulemustele. Projekti rahastamise taotlemisel erinevate toetusprogrammide kaudu on eelduseks korrektselt vormistatud äriplaan. Äriplaani põhjal otsustab ka potentsiaalne investor, kas ta on nõus ettevõtmist finantseerima või mitte. Tuleb osata arvestada ka võimalike riskidega ja ette näha nende maandamise võimalusi.

Äriplaanil ei ole kindlalt etteantud struktuuri, kuid on teemad, mis peavad olema äriplaanis kajastatud. Alustava ettevõtte äriplaani struktuuri leiad siit.

Loe ka Indrek Maripuu nõuandeid ärimudeli loomiseks.

Vaata videost: Marje Josing ja Markko Karu jagavad nõuandeid äriidee analüüsiks – kus, kellele, millal ja mida pakkuda?

Vaata videost: Marje Josing, Meelis Milder ja Mati Ruul analüüsivad muutunud ettevõtluskeskkonda ja tarbijate käitumisharjumusi.

Tegija kommentaar

“Äriplaan aitab mul organiseeritumalt analüüsida ettevõtte vajadusi, prognoosida tulevikuplaane ja panna olulised eesmärgid kuupäevaliselt paika.”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss