Valdkonnad

Eestis läbiviidud uuringutes on loomemajandus jaotatud järgmisteks (all)valdkondadeks:

Valdkond Allvaldkond
Arhitektuur arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur
projekteerimine (seotud tegevusala)
Audiovisuaalvaldkond film ja video, ringhääling
Disain disainiteenused
Etenduskunstid teater, tants, festivalid
Infotehnoloogia meelelahutuse IT
Kirjastamine kirjastamine, trükindus (seotud tegevusala)
Kultuuripärand käsitöö, muuseumid, raamatukogud
Kunst kujutav kunst, tarbekunst
Muusika muusikaettevõtted- ja organisatsioonid
Reklaam reklaamindus, meediavahendus
allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2009

Erinevate loomemajanduse valdkondade statistilistest näitajatest saate ülevaate kaardistuste lõppraportist. Vaata siit.

Loov Eesti sooviks on kujundada eraldi infovärav ka valdkondade põhiselt. Selleks kutsume kõiki erinevate loomemajanduse valdkondade arenguga tegelejaid või oma valdkonda arendada soovijaid võtma ühendust meie meeskonnaga. Üheskoos leiame parima võimaluse kõige olulisemate valdkondlike uudiste, sündmuste, tegijate ja tegevuste kajastamiseks.

Head kaasamõtlemist ja jääme ootama teie kontaktivõttu: info@looveesti.ee