Mina ettevõtjana

Kes võiks sobida ettevõtjaks, missugused omadused peaksid ettevõtjal kindlasti olema? Ettevõtjale omased jooned on tavaliselt sarnased juhiomadustega ning enamasti on tegemist loovalt mõtlevate inimestega, kellel on kõrge saavutusvajadus. Neile meeldib algatada uusi projekte, ettevõtteid, otsida uusi võimalusi, nad on teotahtelised ja suudavad näha tervikpilti. Ettevõtja peab olema valmis võtma riske ja vastutama oma majandustegevuse eest, ta on inimene, kes suudab uue idee edukalt ellu viia. Kuid tüüpilist ettevõtjat iseloomustavad isikuomadused ei ole alati need, millest piisab selleks, et alustada ettevõtjana ja olla oma tegevuses edukas. Vaja on ka ettevõtlusjulgust ja tugevat eneseusku.

“Kõik sai alguse Soomest, kui läksin sinna Erasmuse vahetusõpilasena jalatsidisaini õppima ja sealt edasi Ungarisse praktikale. Kogu meestekingade idee tuligi tegelikult sisetundest. Hiljem, peale reaalset turu-uuringut, sain ka kinnitust, et nõudlus selle järgi on Eestis täiesti olemas. Koolis oli jäänud veel viimane aasta käia, millega sain anda viimase lihvi oma äriplaanile kui ka diplomitööle ja sellest kõigest sündiski meestele mõeldud kaubamärk Scheckmann.”

Sille Sikmann
Scheckmann

Ka loovus kuulub ettevõtja olulisemate omaduste hulka. Loovus on see, tänu millele tuuakse turule uusi tooteid ja ärimudeleid ning algatatakse uusi ettevõtteid. Seega on kõigil loomeinimestel olemas üks tähtsamaid omadusi, mis iseloomustab edukat ettevõtjat – loov mõtlemine.

Selleks, et olla ettevõtjana edukas, tuleb tunda oma tugevusi ja nõrkusi ning osata hinnata oma loomepotentsiaali. Kasulik oleks küsida ka kõrvalseisjate hinnangut. Eesmärk on üles leida oma peamised kompetentsid, millele plaanitakse ettevõte rajada ning neile oskustele toetudes leida äriidee.

Idee leidmiseks mõtle, mida sa tahad teha ehk missugust toodet või teenust müüa? Hinda oma idee sobivust, leides vastused küsimustele:

  • kas sul on oma ideesse piisavalt usku?
  • kellele ja kuidas sinu idee väärtust loob ehk kas ideele oleks turgu?
  • kas sul on olemas (on võimalik hankida) idee teostamiseks vajalikud ressursid?

Idee on hea, kui sa tegutsed valdkonnas, milles oled asjatundlik ning sinu tootel või teenusel on konkurentsieelis.

Loe lisaks: äriidee

“Hakkasin ettevõtjaks, sest mulle sobib ise oma elu ja võimaluste loomine. Soovin, et vastutada ise oma valikute ja otsuste eest – olla nii öelda ise oma õnne sepp!”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss

Alustavale ettevõtjale on abiks mitmed tugistruktuurid, kus jagatakse professionaalseid nõuandeid ja toetusi.

Tutvu võimalustega, mida pakuvad EAS ja Tallinna Ettevõtlusamet

Pane tähele:

  • leia oma peamine kompetents, milles oled parim ja toode, millel on kõige enam potentsiaali;
  • ole avatud uutele võimalustele;
  • usalda ennast ja ole innovaatiline;
  • sinu oskused ja võimed vajavad pidevat täiendamist, kasuta õppimiseks kõiki võimalusi;
  • analüüsi oma ettevõtte tugevusi ja nõrkusi;
  • ole järjekindel – püüdle oma eesmärgi poole vaatamata võimalikele takistustele!