Loov Eesti 2012 tegemised

Loov Eesti jaoks oli 2012. aasta taas sündmusterohke. Meil on hea meel tõdeda, et loomemajanduse mõiste ei ole enam pea kellelegi võõras ning huvi meie tegemiste vastu on taaskord kasvanud nii ettevõtjate, loomeinimeste kui noorte poolt.

“Rääkides sündmustest, korraldasime sel aastal seminare ja kohtumisi taas nii ettevõtjatele, loomeinimestele kui noortele, hoides silme ees pikaajalist eesmärki muuta valdkondadevaheline suhtlus sujuvamaks ning vaadates enam ka piiri taha,” rääkis Loov Eesti kommunikatsioonispetsialist Helen Unt.

Loojatele suunatud iga-aastane seminaridetuur keskendus sel korral müügiteemadele ning viis meid koos koolitaja Anu-Mall Naaritsaga kaunitesse Eesti linnadesse nagu Valga, Viljandi, Jõhvi, Rakvere ning Haapsalu. “Kunstnikele ja galeristidele korraldasime aga aasta alguses seminari “Kuidas müüa kunsti?”.

Selleaastasel arhitektuuriteemalisel Nordic Look’il olime partneriks nii ühisturundust kui intellektuaalomandit puudutavate seminaride korraldamisel, tutvustasime huvilistele koos Balti Fimi-ja Meediakooliga lähemalt ristmeedia võimalusi,” rääkis Helen. “Meil oli hea meel olla partneriks Saksa Kevade raames toimunud rohelist moodi tutvustavale ettevõtmisele “Disain, loomulikult!” , meediakonverentsil “Ekraanilt Ekraanile” ning koostöös Kultuuriministeeriumi ja Konjunktuuriinstituudiga esitlesime kultuurisündmuste majandusliku mõju uuringut. Disainikeskusega tegime koostööd nii Disainiauhindade jagamise raames toimunud Oskar Metsavahi seminari korraldades, kui ka käimasoleva Disainjuhtimise Meistriklassi kursust korraldades.

Noortele ning alustavatele loomeettevõtjatele mängiti sel aastal Tallinnas, Tartus ja Pärnus taaskord heiti Pakki juhtimisel ja Endla näitlejate kaasabil maha teatrivormis koolitus “Palju õnne igaks elujuhtumiks!”. Traditsiooniliselt oli Loov Eesti esindatud karjäärimessil “Võti tulevikku” ning Tallinna Ettevõtluspäeval.

“Ekspordile ja valdkondadeülesele koostööle mõeldes alustasime Briti Nõukoguga üritustesarja “Kella viie tee”, kus toome esile häid kogemusi Briti saartelt. Sel aastal oleme rääkinud rahvusvahelistumise, disaini ning kirjastamise teemadel, jaanuarist on fookuses Briti turg, muuseumid ning teater,” rääkis Helen.

Loomettevõtlus ja head ideed on teadagi kallimad kui kuld. “Meie tootearenduspäev arenes koostöös partnerite Tallinna Inkubaatorite, Mektory ja EKAga terveks nädalavahetuseks, mida korraldame ka edaspidi kaks korda aastas. Kolm TeamLabi projekti on täna ka Ajujahi 25 parima võistleja hulgas, kus aitame loomemajanduse valdkonnas parima ettevõtmise välja selgitada,” lõpetas Helen.

Hästi on läinud ka virtuaalsel toorearendusprogrammil PESA. Kevadel lõpetas esimene lend, kelle hulgas olid juba tuntud tegijad nagu Karl Annus, Stella Soomlais, Maarja Tali jt. Vilistlaste töödest koostatud rändnäitus on tublilt üle Eesti oma nägu näidanud nii Pärnus, Viljandis, Tartus kui Tallinnas. Teise lennu projektid jätkavad tublilt edasipürgimist ning neist kuulevad peagi lähemalt kõik uudiskirja tellijad.

See aasta on aga kivisse raiutud ka trükise näol – valmis kogumik “Loomemajandus- jagatud kogemus II”, kus esindatud Eesti tänase päeva parimad näited loomemajandusest ning kaardistatud tugistruktuurid. Loov Eesti Leht ilmus sel aastal lausa kolm korda, keskendudes müügile, kultuurürituste majanduslikule mõjule ning ekspordile.

“Üle piiri kiigates tutvustame nüüdsest meie disainerite loomingut ka piiri taga- nimelt oleme ingliskeelseks muutnud Eesti loojate porfooliokeskkonna Loov Eesti Pood, viies nii meie loojate ainukordse loomingu kodumaast kaugemale,” rõõmustas Helen.

Rahvusvahelisel tasandil tegutseme me administeerides Põhjamõõtme Kultuurialase koostöö infoveebi http://ndpculture.org/.

Kõigile sotsiaalmeedias aktiivselt tegutsejatele soovitame jälgida meid Facebookisja Twtteris!