Loomeettevõtluse Akadeemia 2017 – Loovus ja e-riik: uuenduslike riiklike e-teenuste kavandamine

Millal? 19. – 25. mai

Kus? Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60-A1-65)

Loomeettevõtluse Akadeemia (Creative Entrepreneurship Academy, CEA) on Tallinnas toimuv viiepäevane koolitus. 2017. aastal keskendutakse kaasavate avalike e-teenuste ja e-toodete loomispaikadele. CEA pakub avalikule sektorile, ärikogukonnale (IT-ettevõtted, idufirmad jne) ja loomeinimestele dialoogiplatvormi, kus arutada e-riigis uuenduslikkust toetavate tegurite üle. Tänu CEA-le saavad ettevõtted ja loovisikud ülevaate avaliku sektori ootustest ja nõudmistest e-toodete või e-teenuste tellimisel. Akadeemia vältel toimuv ekspertjuhendamine võimaldab CEA käigus arendada oma ideid e-toodeteks ja e-teenusteks.

Uuendusmeelsed valitsemislahendused toetavad kaasavat ühiskonnaplaneerimist, ettevõtlust ja uuenduslikke tavasid, mis loovad töökohti ja sissetulekut, aitavad välja töötada uusi tooteid ja teenuseid ning meelitavad linna, maale ja piirkonda (ja peavad seal kinni) ettevõtteid ja oskustöölisi. E-riigis kaasava kohaloomisega kaasnevad vahetud ja kaudsed tulemused võivad linnade, riikide ja piirkondade tulevikku põhjalikult ümber kujundada. CEA toob välja Põhjamaade ja Eesti head tavad ning võtab koos asjatundjatega vaatluse alla e-riigi uusimad suundumused ja arengusuunad.
CEA on ühtaegu teoreetiline ja praktiline e-riigi kogemus. See pakub loomingulisi võtteid uuenduslike tegevuste ja lahenduste elluviimiseks ning hõlmab interaktiivset õppetööd, praktilisi töötube (häkaton, meeskondades töötamine, ideede esitamine) ja tuntud koolitajaid.

CEA programm on loodud

 • riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste poliitikakujundajate jaoks – ametnikud, riigiteenistujad ja asjatundjad;
 • ettevõtete, IT-ettevõtete, loomeettevõtlusega tegelejate, disainerite, arendajate, andmeajakirjanike ja novaatorite jaoks;
 • ülikoolide ja muude õppeasutuste õpetajate ning tudengite jaoks.

CEA võimaldab

 • avalikus sektoris tegutsevatel osalejatelmõista loomingulisuse tähtsust uuendusliku, arengule suunatud ja kaasava kohaloomisega tegeleva e-riigi kujundamisel;
 • mõista avaliku sektori ja ettevõtete koostöö tähtsust e-teenuste ja e-toodete väljatöötamisel;
 • saada innustust Eesti ja Põhjamaade e-riigi lahendustest.

CEA võimaldab ettevõtetel

 • mõista avaliku sektori vajadusi ja ootusi ettevõtetelt e-toodete või e-teenuste lahenduste tellimisel;
 • mõista erasektori mõju e-riigi kujundamisele;
 • leida ideid, mida on võimalik arendada e-riigi toodeteks või teenusteks;
 • saada kogu programmi vältel koolitust ärimudelite ja -ideede esitamise kohta oma ala tunnustatud nõuandjatelt;
 • õppida ja praktiseerida äriideede tutvustamist rahvusvahelisel investorite kohtumisel Latitude59;
 • saada võimalus valmistuda ja osaleda 2017. aasta sügisel Tallinnas toimuval rahvusvahelisel ettevõtluskonkursil „Creative Business Cup e-Challenge“.

CEA 2017. aasta e-riigi eriprogrammi korraldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Creativity Lab koostöös Loova Eesti ja Eesti E-riigi Akadeemiaga ning valitsuse töörühmaga avaliku sektori ja sotsiaalsete uuenduste jaoks.

Loomeettevõtluse Akadeemia (Creative Entrepreneurship Academy) on Creativity Labi algatatud kõrgetasemeliste rahvusvaheliste koolitusprogrammide sari. CEA teeb koostööd üleilmse võrgustikuga Creative Business Cup, mis ühendab loovtööstuse põhitegijaid kõikjal maailmas.

Regisreerimine on avatud kuni 12. maini! Registreeri SIIN

Lisainfo CEA kodulehelt – www.cea.ee

http://www.looveesti.ee/garage48-hakatonist-loomeettevotluse-akadeemia-bootcampist/

http://www.looveesti.ee/avaandmed-kuidas-neid-inimese-huvanguks-kasutada-ja-miks-mingeid-teenuseid-loome/

http://www.looveesti.ee/loomeettevotluse-akadeemial-raagitakse-e-valitsemise-innovatsioonist-eestis-ja-pohjamaades/