Kontakt

MTÜ Loov Eesti
Telliskivi 60a PK 56
10412Tallinn

Juhatuse liikmed: Eva Leemet

Eva Leemet
tegevjuht

Eva vastutab kogu projekti igapäevase juhtimise eest, tegevuste sisulise kvaliteedi ja läbiviimise, aruandluse, lepingu lisade, eelarve eest.  Ettevõtluskonsultandina  aitab leida vastuseid  Loov Eesti konsultandile saadetud küsimustele.

eva@looveesti.ee
+372 501 2558

Tiiu Allikmäe
kommunikatsioonijuht

Tiiu vastutusalaks on kommunikatsiooni üldine juhtimine ja Loov Eesti poolt väljaantavate trükiste (ajaleht ning raamat) koostamine ja toimetamine.
tiiu@looveesti.ee
+372 505 3085

Grete Kodi

Lapsehoolduspuhkusel

Kersti Kilg

Kersti on PESA programmi administraator.

kersti@looveesti.ee

+372 5177 502

Karl Vetemaa

Karl on kommunikatsioonispetsialist ja vastutab meie kommunikatsioonikanalite  halduse eest.

+372 5880 4541

Merilin Laager

Merilin on Loov Eesti projektijuht

merilin@looveesti.ee

+372 5645 1177

Merilin vastutab ka Loov Euroopa Kultuuri projektide  nõustamise eest

merilin@looveuroopa.ee

+372 588 56622