Euroopa Liidust

2021 EISMEA Technological trends in the creative industries
2021 DEEP Strategy White Paper: Cultural & Creative Industries After COVID-19
2021 KEA “Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe”
2021 EY Rebuilding Europe:The cultural and creative
economy before and after
the COVID-19 crisis.
2021 EY Rebuilding Europe:The cultural and creative
economy before and after
the COVID-19 crisis. Executive summary
2020 WAAG The European Digital Public Spaces report
2020/2021 European Cultural Foundation  Collective media report
2019 OMC Group

Overview of EU policies and studies related to entrepreneurship and innovation in cultural and creative sectors

Or HERE

2019 KEA Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities
2018 EYCH Study on the Circus sector in Member States
2019 JUC Design Thinking Toolkit for Developing Business Ideas
2019 BBC Arts Even minimal creative activity boosts wellbeing
2019 UNCTAD Creative Economy Outlook
2019 Creative Lenses
Report: Business Models Profiling Of Cultural Centers & Performing Arts Organisations
2019 Erasmus+ project The Co-Create online Handbook For Creative Professionals
2019  Creative Fuse Success for creative businesses is more than just creating jobs, study concludes
2018 Ace Sector Study The Architectural Profession In Europe 2018
2018 European Commission CORDIS – all EU funded researces and innovation projects
2016 European Commission
Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs
2015 Tom Fleming Creative Consultancy  Cultural and creative spillovers in Europe:

 

Full report:

Executive summary:

2014 KEA Creating, innovating, disrupting through A&B organisations
2013 EENC Kultuuri- ja loomemajanduse ekspordi ning rahvusvahelistumise strateegiad
     
2012 EL liikmesriikide loomemajanduse töögrupp Policy Handbook – kuidas strateegiliselt kasutada EL toetusprogramme, sh struktuurifonde loomemajanduses
2011 European Commission Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries
Uuring annab ülevaate loomemajanduse ettevõtete toimimisest ja vajadustest ning pakub neile lahendusi. Käsitletakse järgmisi teemasid: finants, turutõrked, intellektsuaalse omandi kaitse, haridus ja koolitus, innovatsioon ja koostöö.
2010 European Commission Loomemajanduse roheline raamat(eesti k.), Creative Industries Green Paper (inglise k.)
2010 European
Cluster
Observatory
Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries
Uuring annab ülevaate 30 Euroopa riigi loomemajanduse ja kultuuritööstuse põhilistest näitajatest ja trendidest. Analüüsitud on valdkondade kasvu ajavahemikus 2001-2006, tööhõivet, innovatsiooni taset, samuti loominguga kaasnevaid intellektuaalse omandi küsimusi.
Põhiaruanne ja metoodika eraldi failidena.
  European Commission Measuring Creativity: the book
Rahvusvahelise konverentsi “Can creativity be measured?” raames koostatud ülevaade pakub erinevaid võimalusi loovuse mõõtmiseks.
2009 KEA European Affairs Impact of Culture on Creativity (faili suurus 1,24 MB)
Euroopa Liidu loomemajandusteemaliste uuringute sarja teine osa, mis keskendub küsimustele, kuidas panustab kultuur loovuse arendamisesse, uute toodete ja teenuste väljatöötamisse ning sotsiaalsesse innovatsiooni. Uuring pakub välja ka loovuse indeksi mudeli. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.
2007 Eurostat Euroopa kultuuristatistika taskuteatmik 2007
  Christian Handke Surveying innovation in the creative industries
Christian Handke poolt kirjutatud artikkel uurib innovatsiooni loomemajanduses. Innovatsiooni uurimise tehnikate ja loomemajanduse alase kirjanduse süneesimise tulemusel luuakse meetod, mille abil on võimalik mõõta innovatsiooni loomemajanduses.
2006 KEA European Affairs Economy of Culture in Europe (inglise keeles)
Euroopa Liidu loomemajanduse uuringute esimene osa, mis analüüsib kultuurisektorite mahtu kogu ELi majandusest. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.
2002 CEJEC – Université Paris X-EAEA Inimeste ja toodete mobiilsus ja vaba liikumine kultuurisektoris (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.
2001 MKW GmbH Tööpotentsiaali kasutamine ja arendamine kultuurisektoris digitaliseerimisajastul (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel.