Loov Eesti 2011 – kasvasime rahvusvaheliseks edulooks

Loov Eestile oli 2011 vägagi tegus. Lisaks sellele, et loomemajandus sai Eestis poliitilisel tasemel fookusesse tõstetud, tunnustati Loov Eesti tegevust ka rahvusvaheliselt: Budapestis toimunud Euroopa Liidu eesistujariigi Ungari korraldatud konverentsil kultuuri ja loomemajanduse sidumisest Euroopa konkurentsivõime strateegiaga Euroopa 2020 tõsteti esile Loov Eesti projekti, kui järgimist väärivat edulugu. Loomemajanduse mõiste ei ole Eestis enam tundmatu – nüüd küsitakse meil varasema „Mis see on?” asemel „Mida te teete?”.

Mida me tegime?

Loomeettevõtjatele jagasime kuues Eesti linnas turundusteemalist nõu praktikumidesarjaga „Kuidas targalt turundada”. Turunduse nippe rääkisime lahti ka Loov Eesti ajalehes.

Lisaks ettevõtlusalastele nõuannetele veebis avasime virtuaalse tootearenduskeskkonna PESA.
Konkurss PESAs osalemiseks oli tihe: kokku laekus pea 70 avaldust ja programmi valiti 20 tootearendusprojekti.

Kõikide loomevaldkondade esindajad said omavahelist koostööd paarikaupa arutada meie klubiõhtute seerial „Kus on porgand”.

Kunstnike ja ettevõtjate koostööd ning etenduskunstide majandusliku toimetuleku parandamise võimalusi vaagisime teatrijuhtidele korraldatud seminaril. Seminari korraldasime koostöös Eesti Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatri Agentuuriga. Rõõm oli näha, et etenduskunstide asutuste juhtide huvi seminari vastu oli väga suur.

Ristmeedia kasutamise võimalustest meediatööstuses rääkisime Tallinna Ülikooli Balti Filmi-ja Meediakooli ja Eesti Filmi Sihtasutuse ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse koostöös korraldatud seminaril.

Rahvusvahelisi kogemusi vahendasime loomeettevõtjatele Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt korraldatud põhjamaade disaini kuu Nordic Looküritustelt ja Briti Nõukogu Eesti esinduse ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestiskoostöös korraldatud konverentsilt Creative Hotspots.

Oma tooteid saavad loomeettevõtjad tutvustada ja müüa Loov Eesti Poes.

Tudengitele pakkusime põnevat kogemust kahel tootearenduspäeval TeamUp! Ideed sahtlist maailma, kus enam kui 100 inseneri, disainerit ja majandustudengit ühiselt oma idee tooteks kujundamist alustasid. Võidutööna pärjatud tuulemõõtja nutitelefonile peaks 2012 aasta alguses juba reaalse kuju saama, detsembrikuu TeamUp! võidutöö meeskond arendab mobiilset tervise jälgimise süsteemi edast PESA tootearenduskeskkonnas. Tootearenduspäeva korraldasime koostöös Startup Garage, Tehnopoli ja EKAga.
Osalesime noorte ettevõtlusprogrammi Entrum žüriis. Panime välja loomemajanduse eripreemia, mille pälvis projektimeeskond Vintage. Toetasime Entrum projekti kommunikatsiooniga, aitasime leida mentoreid ja koostööpartnereid.

Jätkasime teatrivormis ettevõtluskoolitusega “Palju õnne igaks elujuhtumiks!” Tallinnas, Tartus ja Viljandis, samuti Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud karjääripäevadel “Võti tulevikku!”.

Ettevõtjatele tutvustasime loomemajanduse eripärasid ja võimalusi Tallinna ettevõtluspäeval seminariga „Kuidas kodustada loovust?”, jagasime tutvustavaid materjale EASi konverentsil Liftiga Tulevikku.

Rõõm on tõdeda, et meie uudiskirjaga on liitunud ja Loov Eesti Facebooki jälgib hulganisti ettevõtjaid.
Seda, kuidas loomeinimesed saavad ettevõtluse arengule kaasa aidata selgitati Eesti esimesel teenusedisaini konverentsil „ Tulevikuteenused, kuidas edasi”, mille korraldamises aktiivselt kaasa lõime.

Poliitikakujundajatele selgitasime loomemajanduse probleeme koos Kultuurikoja ja Teenusmajanduskojaga korraldatud Riigikogu Kultuuri- ja Majanduskomisjonide väljasõiduistungil. Väljasõiduistungist võttis osa 14 Riigikogu liiget, Kultuuriministeeriumi ja EASi esindajad. Tõhusa tööriista loomemajanduse poliitikate kujundamiseks annab rahvusvaheliste ekspertide poolt koostatud Tallinna Manifest.

Rahvusvaheliselt tutvustasime Eesti loomemajandust kõrgetasemelistel kohtumistel Lätis, Leedus ja Soomes. Eesti loomemajanduse hetkeseisust saab ülevaate trükisest Creative Industries in Estonia ning Loov Eesti veebi inglisekeelsest osast.

Sügisel avanes meile aga unikaalne võimalus pea kogu maailma loomemajanduse ekspertide huvi keskpunktis olla konverentsi Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy” korralduspartneritena. Konverentsist võttis kohapeal osa 230 loomemajanduses tegutsejat 25st riigist, ettekannete autorid tulid 12st riigist. Lisaks kohalolnutele pakkus konverents laialdast huvi ka nende seas, kes mingil põhjusel ei saanud ise osaleda. Konverentsi videoülekannet jälgiti 28st riigist, unikaalseid vaatajaid oli 6179. Riikidest oli vaatajaid kõige enam Eestist (5400), järgnesid Portugal (129), Soome (105) ja Suurbritannia (103), huvilisi oli näiteks ka Brasiiliast, Serbiast, Malaisiast ja Taimaalt.

Aasta lõpus külastasime kahte loomemajanduse aspektist põnevat riiki – Taanit ning Islandit. Islandi suurepärase turundustegevusega saimelähemalt tuttavaks kohtudes Film in Iceland ning Iceland Music Export projektidega, samuti külastasime Disainikeskust ning osalesime konverentsil You are in Control. Taanis külastasime loomemajandust edendavat organisatsiooni CKO , kuulasime häid näiteid loovinimeste ja traditsiooniliste ettevõtete koostööst Artlabis, kohtusime Taani Moeinstituudiga ning uurisime loomeettevõtluse õppeprogrammi üliõpilastele CAKI.

Loov Eesti tänab kõiki oma partnereid!