Ettevõtte asutamine

Ettevõtte asutamine on lihtne ja kulgeb plaanipäraselt, kui selleks vajalikud toimingud tehakse õiges järjekorras. Juba enne ettevõtte registreerimist tuleb välja selgitada, kas kavandatud tegevusala nõuab tegevusloa või litsentsi olemasolu. On olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks peate taotlema tegevusluba (loakohustus) või esitama majandustegevusteate (teatamiskohustus).

Loe lisaks: Erinõuetega tegevusalade nimekiri

Põhitegevusala

Äriregistrisse kandmisel tuleb teatada äriühingu või FIE kavandatud põhitegevusala. Valida tuleb vaid üks põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enam tulu. Tegevusala teatamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit (EMTAK), mis jaguneb viieks tasemeks. Tegevusala muutumisel tuleb registripidajat teavitada.

Ärinimi

Äriregistrisse kantakse äriühingu ärinimi. Ärinimi on Äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. FIE- l võib olla mitu ärinime, kui nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta. Täisühingu, usaldusühingu, osaühingu ja tulundusühistu ärinimi peab sisaldama nime alguses või lõpus vastavat täiendit või lühendit. FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ja ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit. Äriühingu ja FIE ärinimes ei tohi kasutada isiku nime, kes ei ole osanik (ettevõtja). Registripidaja kontrollib ärinime vastavust nõuetele.

Loe lisaks: ärinimi

Ettevõtte registreerimine

Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu toimub kõikide FIE või äriühingu asutamisega seotud toimingute tegemine (ärinime kontrollimine, põhikirja kinnitamine, osakapitali sissemakse tegemine, riigilõivu tasumine jne). Osakapitali sissemakse tegemiseks avatakse (sama portaali kaudu) e-Stardikonto või tehakse kanne kohtu deposiitkontole, samuti saab ettevõtet alustada koheselt sissemakset tegemata. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas.

Vaata lisaks: ettevõtte asutamine.

Tegija kommentaar

“Kõige keerulisem ettevõtte loomisel oli enda kurssi viimine erinevate õigus- ja raamatupidamisteemaliste küsimustega – see nõudis aega, mis muidu läheb toodete tegemisele ja müümisele. Minu jaoks on kõik tegevused, mis on palju aeganõudvad ka keerulised, kuna aega on alustaval ettevõtjal alati vähe. Ühinesin Loomeinkubaatoriga, kust sain nii juriidilist kui ka finantsnõustamist. ”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss

Tegija kommentaar

“Ettevõtte alustamisel oli suurimaks väljakutseks, et kõik komponendid, mida äri tegemiseks vaja on, saaks kokku. Teadmised ettevõtlusest tuli kõik endale selgeks teha ja siis seejärel ka praktikasse panna.”

Sille Sikmann
Scheckmann

Käibemaksukohuslasena registreerimine

Ettevõtte võib registreerida käibemaksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis. Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 40 000 eurot, on registreerimine kohustuslik. Käibemaksukohuslasena registreerimise avalduse saab esitada Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt.

Töötamise register ja haigekassas arvele võtmine

Alates 1. juulist 2014 jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, millega luuakse Eestis töötamise register. Seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu-ja Tolliameti töötamise registris. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastab haigekassale Maksu- ja Tolliamet.

Registreerimine majandustegevuse registris

Erinõuetega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel tuleb kanda oma andmed majandustegevuse registrisse.

Tutvu lisaks: majandustegevuse registrisse kantavad tegevusalad

Majandustegevuse registris tuleb registreerida kauba või teenuse müümine ning kaubandustegevuse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine, kaubanduse korraldamine avalikul üritusel). Registreerida tuleb ka väärismetalltoodete valmistamine ning sissevedu ja müük.

Ettevõttele ruumide leidmiseks saab lisaks eraettevõtete pakutavale kasutada ka kohalike omavalitsuste andmebaasides leiduvat teavet äriruumide üürile andmise kohta.

Tutvu lisaks: Tallinna ametlike teadete andmebaasiga ja Tartu andmebaasiga.

Ruumide üürileping on soovitav sõlmida alati kirjalikult. Samuti tuleks silmas pidada, et üürileandja oleks ruumi omanik või omaks vastavat volitust.

Loe lepingu sõlmimise kohta lisaks: lepingud