Käimasolevad taotlusvoorud

Kultuuri ja loomevaldkondade rahastusvõimaluste tööriist So You Need Money on avatud!

Projekti Creative FLIP konsortsium on viimase kolme aasta jooksul teinud kõvasti tööd, et kaardistada ja analüüsida Euroopa kultuuri- ja loomesektorite rahastamismaastikku ning töötada välja digitaalne tööriist sektori rahastamiseks. Selle protsessi erinevatel hetkedel sai konsortsium loota sektori toetusele, osaleti töötubades, fookusrühmades, intervjuudes ja/või kasutajatestides. Konsortsium tänab südamest selle väärtusliku panuse ja tagasiside eest!

Valdkonna abistava panuse ja meie uurimisrühma tööga on konsortsium suutnud kaardistada kultuuri- ja loometegevuses osalejate rahalised vajadused ja väljakutsed ning koguda sektorile erinevaid rahastamis- ja rahastamisvõimalusi üle Euroopa. Täiendades kultuuri- ja loomemajanduse rahastamisteekonda Model Canvas, mis on välja töötatud juhendis So You Need Money Guide (2021), töötati eelmisel aastal välja ka veebipõhise rahastamisvahend nimega So You Need Money Tool, ainulaadne keskkond mis on pühendatud riiklikele rahastamisvõimalustele ning kultuuri- ja loomemajanduse finantssuutlikkuse suurendamisele.

Veebitööriist So You Need Money on nüüd Creatives Unite’i platvormi osana ametlikult käivitatud. Tööriist koondab rohkem kui 500 erinevat era- ja avaliku sektori rahastuse pakkujat (laenud, mikrokrediidid, ühisrahastus, ingelinvestorid jne), kes tegutsevad ELi liikmesriikides. See sisaldab ka kasulikke näpunäiteid, inspireerivaid juhtumeid ja põhjalikke selgitusi. Tööriist täiendab Euroopa Komisjoni CulturEU Guide.

UUS:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindus Eestis käimasolevad taotlusvoorud ja nende tähtajad.

HORIZON 2020 taotlusvoorud on avatud

Loov Euroopa toetused

Kultuuriministeeriumi toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse käimasolevad taotlusvoorud

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Avatakse Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetuse taotlusvoor. Meetme eesmärk on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste ning konverentside toimumise sihtkohana.
Toetust antakse projektile, millega kavandatakse ja viiakse läbi Eestis toimuv rahvusvaheliselt huvipakkuv kultuurisündmus, spordisündmus või konverents.
Toetuse summa 20 000 – 65 000 eurot. Toetust võib taotleda Eesti riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või Eestis registreeritud juriidiline isik.

Vaata lisaks siit:

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse. Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot.
Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Loe lisaks siit:

Euroopa Liidu kultuurivaldkonna koostööprogramm Kultuur

Programmil on kolm tegevussuunda:
1) Kultuurimeetmete ehk koostööprojektide toetamine
2) Euroopa tasandil tegutsevate kultuuriorganisatsioonide toetamine
3, Kultuurikoostööalaste analüüside teostamise ja teabe kogumise ja levitamise, samuti projektide mõju suurendamise toetamine

Loe edasi »

Projektieksperdi veebileht

Projektieksperdi veebileht lubab ettevõtte nime sisestades vaadata, millisele toetusele ettevõte kvalifitseerub. Analüüsitakse hetkel järgnevaid toetusi: starditoetus, kasvutoetus, ekspordi arendamine, teadmiste ja oskuste arendamise toetus,arendustöötaja kaasamine.

Loe edasi »

Veebikeskkond www.struktuurifondid.ee on peamine infoallikas Euroopa Liidu struktuuritoetuste kohta Eestis. Järgneval neljal aastal moodustavad välisvahendid riigieelarve mittemaksulistest tuludest keskmiselt 60 protsenti.

Kesk-Läänemere programm

Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a. piirnevad alad), hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA ja Skargarden INTERREG IIIA alasid, millele lisandusid uued piirkonnad Rootsis ja Lätis.

Loe edasi »

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi koostöövõrkude toetus

Toetuse eesmärk on luua Põhja- ja Baltimaade kõikide valdkondade kunstnikele, produtsentidele ja kultuuritegelastele võimalus kontaktide laiendamiseks, kogemuste ja teadmiste vahetamiseks ning erialaoskuste täiustamiseks.

Koostöövõrkude toetused jagunevad lühiajalisteks (kestvusega kuni üks aasta) ja pikemaajalisteks (kuni kolm aastat). Esimesel juhul võib toetus katta kuni 70 protsenti (maks. 25 000 eurot), pikemaajaliste projektide puhul kuni 50 protsenti (maks. 150 000 eurot) eelarvest.

Loe edasi »

Põhjamaade kultuuri- ja kunstiprogramm

Toetus jaguneb kaheks mooduliks:

1) Tootmispõhine tegevus ja tulemuse esitlemine:

  • võtmesõnaks on innovatsioon, mis kätkeb endas uute ideede, kontseptsioonide ja protsesside arendamist ja katsetamist)
  • uurimistööks
  • tootmiseks
  • esitlemiseks

2) Erialase pädevuse tõstmine, arvamuste, hinnangute, teadmiste ja oskuste vahendamine.

  • teadmiste ja oskuste vahendamiseks (seminarid, töötoad, meistriklassid, kursused jne)

Loe edasi »

Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm

Toetus on mõeldud ärikohtumiste, ettevõtlusalase ja piirkondliku klastrikoostöö toetamiseks, innovatiivseteks projektideks, ettevõtluskogemuste jagamiseks, Euroopa Liidu fondide, projektide rahastamise ja kasutamise koordineerimiseks Põhja- ja Baltimaades.

Toetust saab taotleda erialasteks kohtumisteks, praktikaks, õppereisideks, koostöövõrkude arendamiseks (sh seminaride ja töötubade korraldamiseks).

Taotlejad saavad olla väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (sh FIE-d), ettevõtlusorganisatsioonid (sh ettevõtlusinkubaatorid jt), riigiteenistujad, kes tegutsevad ettevõtlussuunal, sh kohaliku omvalitsuste ametnikud ja arenduskeskused, ettevõtluse riiklikud tugisüsteemid ja nii üksikisikud kui ka grupid.

Loe edasi »

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi reisitoetus

Toetust saavad taotleda kõik Põhja- ja Baltimaade loovisikud: professionaalsed kunstnikud, kirjanikud, tõlgid, kuraatorid, produtsendid, kultuuritoimetajad ja -teadlased jne. Lisaks on võimalik taotleda kuni nädala pikkust majutustoetust, mille suurus oleneb sihtriigist ja –linnast.

Lühiajalist koostöövõrkude toetust
summas 70 protsenti ehk kuni 25 000 eurot eelarvest.

Pikaajalist koostöövõrkude toetust summas kuni 50 protsenti ehk kuni 150 000 eurot eelarvest.

Loe edasi »

Vaata teisi Põhja-Baltimaade toetuste tähtaegu siit.