PROTOTRON

Prototroni innustab nutikaid ja ettevõtlikke tegijaid läbi rahalise süsti nende ideede elluviimiseks, käegakatsutavaks prototüübiks ja suureks äriks muutmiseks. See on üle-Eestiline ideevõistlus, mille osalejaid nõustavad erinevate valdkondade eksperdid, et idee ja meeskond ekspertkogule võimalikult hästi ette valmistada. Parimad ideed saavad lisaks tagasisidele ja nõustamisele kuni 10 000€ raha, 5 000€ väärtuses Tehnopoli inkubatsiooniteenuseid oma idee teostamiseks, Hedman Lift õigusabi ning juurdepääsu Seed Forum’le.

Kriteeriumid:
Taotluste hindajate, komisjoni, mentorite ja ekspertkogu otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.
Ekspertkogu poolt rahastuse vääriliseks hinnatud meeskonnad saavad rahastuse Ekspertkogu poolt otsustatud suuruses, 6-kuulise inkubatsiooni Tehnopoli Inkubaatoris, advokaadibüroo Hedman Partnersi poolt eelnevalt kokkulepitud mahus juriidilist nõustamist ning võimalusel lisaboonused Prototroni partneritelt.
Kogu Prototroni taotlusvooruga seotud ametlik informatsioon avaldatakse veebilehel: www.prototron.ee.
Taotluse esitaja võtab teadmiseks, et juhul, kui ta saab Prototroni rahastuse, on ta kohustatud:
sisenema vähemalt 12-kuulise koostöölepingu alusel Tallinna Teaduspark Tehnopol inkubaatorisse, millest esimesed 6 kuud on tasuta;
andma Prototroni meeskonnale infot oma rahastuse saanud idee arengust (sh, käive, töötajate arv, klientide arv, kaasatud investeeringud jne.);
avalikes esinemistes (sh pressiteadetes, artiklites, esinemistel jne.) teavitama avalikkust, et idee arendamist toetab Prototron.
Lisama Prototroni logo ettevõtte veebilehele, sotsiaalmeediakontodele, investoritele mõeldud materjalidele (one-pager, two-pager, esitlus jne.) prinditud materjalidele ja teistele avalikuks kasutamiseks mõeldud materjalidele. Nõue on kehtiv 5 aasta jooksul peale rahastuse saamise lepingu sõlmimist.

http://prototron.ee/