CREATIVE INDUSTRIES LEARNING MODULE (CCILM) LOOMEMAJANDUSE ÕPPEMOODUL

Antud koostööprojekti eesmärk on luua loomemajanduse õppemoodul ülikoolidele. Loomemajandus on dünaamiline ja mõjukas valdkond, millel on oluline sektoriülene mõju.

Kuna aga valdkond on suhteliselt noor, siis on valdkonna arendamiseks vaja olulist panust. Seetõttu on selle projekti intellektuaalse väljundi üldeesmärk aidata kaasa paljude loomemajanduses praegu esinevate puuduste leevendamisele.

Vajalike teadmiste ja sobivate tööriistadega varustatud kõrgkoolidel on oluline mõju kultuuri- ja loomemajanduse parandamisele ning seetõttu ongi selle projekti eesmärk kõrgkoolidele need vajalikud oskusteadmised ja vahendid ehk loomemajanduse õppemoodul anda.

 

Loomemajanduse õppemoodul pakub kõiki vajalikke elemente uuendusliku loomeettevõtluse kursuse kokkupanekuks bakalaureuseõpilastele. Lisaks saab seda kasutada valikainete mooduli loomiseks MBA tudengitele ning ettevõtlusinkubatsiooni programmi kokkupanekuks inimestele, kes on huvitatud loomeettevõtlusega alustamisest (elukestevõpe).

 

Projektipartnerid koondavad kõrgeima kvaliteedi saavutamiseks teadmisi nii Eestist, Norrast kui ka Islandilt.

Vaata lisaks https://www.ccitoolbox.com/