PESA+

PESA+ programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi.

PESA+ koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorporgrammi.

Suures osas veebipõhine programm koosneb neljast moodulist:

  • esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas
  • teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele
  • kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid
  • neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

Lisaks iganädalastele videokoolitustele PESA+ keskkonnas toimuvad regulaarsed mentorkohtumised ning mõned grupikoolitused.

Kogu programmi vältel nõustavad ettevõtjaid ning annavad kodutöödele tagasisidet lisaks Marketingi Instituudi koolitajatele rahvusvahelise kogemusega mentorid Kati Uusi-Rauva ning Andrew Paterson.

Mentorkohtumised/ tagasiside koolitajatelt toimuvad põhiosas inglise keeles.

Programmi lõpuks on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad läbirääkimiste partnereid sihtriikides.

Programm kestab 5 kuud  ja selle maksumus kokku on 750,- eurot. Lisandub käibemaks.  

Koolitusprogrammi võtab kokku osalemine  rahvusvahelisel messil, et omandatud teadmised praktikasse rakendada (messi osalustasu täpsustub).

Ankeedi programmis osalemiseks leiate SIIT.

Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Anu suudab koolitusel hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Koolitusel on osalejad kõik haaratud tegevusse, töötades kas paaris, tehes grupitööd või  töötades oma kaasust läbi. Anu suudab anda oma koolitustel igale osalejale tagasiside ning vajadusel leiab veel täiendavalt aega nõuannete jagamiseks. Anu psühholoogiaharidus on andnud talle suurepärased oskused inimestega suhtlemiseks ning Stockholmi Ülikooli ärijuhtimise õpe andis väärtuslikud teadmised ettevõtlusest.  Anu on vastutav Marketingi Instituudi rahvusvaheliste projektide leidmise, osalemise, konsortsiumite moodustamise, pakkumiste koostamise ja projektide elluviimise eest. 

Kati Uusi-Rauva on Soomes tegutseva loovtööstuste agentide ja juhtide ühenduse AGMA (Agents and Managers in Creative Industries) juht. AGMA on paaril viimasel aastal tegelenud aktiivselt Põhjamaade tootemarkide litsentsimiskogukonna loomisega ning on ka rahvusvahelise litsentsimisettevõtete ühenduse LIMA (International Licensing Merchandisers’ Association) liige. Kati on tegelenud loovtööstuste äriarendusega alates 1990. aastate lõpust ning enne praegust ametikohta töötas ta mängude ja ürituste looja, sisu ostja, koolitaja, nõustaja ja konsultandina.

Andrew Paterson on rikkaliku kogemustepagasiga, kes on oma praktilise töökogemuse omandanud UK rahvusvahelistes ettevõtetes. Eestiga on ta seotud olnud aastast 2003, kui ta alustas Baltika Grupi nõustamist tootearenduse, sisseostu, kaubanduse analüüsi ja varude juhtimise valdkonnas ning aastate jooksul töötas üles Baltika tarneahela, kvaliteedisüsteemi, logistika ning ka e-kaubanduse süsteemi loomise. Andrew on pidevalt nõustanud Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid. Andrew on väga laia rahvusvahelise vaatega tugev strateeg, protsessidele orienteeritud ja analüütiline mentor, kes soovib aidata Eesti ettevõtted tuua rahvusvahelisele tasemele.

PESA+ ekspordiprogramm on osa Loov Eesti+Maa II projektist, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetme.