Disain tootearenduses

Mis on disain?

Disain on loominguline ja kasutajakeskne probleemide lahendamise viis.

Loovus ja loomingulisus on disain juures väga olulised, sest paljud probleemid, mida oleme tarbijatena harjunud taluma, vajavad muutmiseks raamist väljas loovat mõtlemist.

Loovuse kõrval on vajalik disaineril osata mõelda ka äärmiselt praktiliselt, et tekiks jätkusuutlik lahendus – mugav kasutajale, tootjale, transpordiettevõttele ja kõigile teistele, kel kokkupuude toote või teenusega. Neid kahte vastandlikku oskust – loovust ja praktilisust – arendatakse disainerites võrdselt.

Disaini kaks poolust

Sisu ja vorm.

Sisu on toote või teenuse funktsionaalsus, eesmärk ja olemus.

Vorm on väline esteetika, pinnamaterjal, aga ka välimuse vastavus sisule, eesmärgile.

Disainer töötab mõlemaga, kuid vahel on vaja kahte disainerit, et saavutataks terviklik tulemus. Näiteks tootedisainer ja graafiline disainer kasutavad erinevaid töövahendeid, omavad kogemust erinevate materjalidega töötamisel. Tootedisainer valdab rohkem ruumilist- ja insenerimõtlemist, graafiline disainer töötab üldise kujunduse, infograafika, tekstide, värvidega, sõnumitega jne.

Kogu sisu ja vormi katuseks on sageli bränd. Brändil on lõputult definitsioone nagu disainilgi. Siinkohal üks võimalikest. Bränd on ideede, tõekspidamiste ja hoiakute kontsentraat, mis joonistab välja käitumismustrid ja modelleerib väliskesta ning kannab endas emotsionaalseid ja sümboolseid väärtusi. Või lihtsamalt – bränd on kujutis, mis teist sünnib kliendi peas. Seda kujutist on võimalik vormida ning siin on disanerid suureks abiks. Kuid tähtis on, et oleks olemas sisu, millele bränd ehitada.

Üks näide

Ettevõte on turule toomas suurettevõtetele uut konsultatsiooniteenust ning soovib teenust pakkuda rahvusvahelisel turul. Ettevõte on loonud endale ise logo ja vajavad veebilehte.

Disaineri vastus: Ettevõttel on logo, kuid selle kvaliteet on madal. Kui ootus on, et suurettevõtted võtavad neid kui professionaalseid, usaldusväärseid ja kvaliteetset teenust pakkuvaid koostööpartnereid, siis olemasolev logo jätab neist mulje kui ebaprofessionaalsetest algajatest. Lisaks ei anna ettevõtte nimi ja logo mingit indikatsiooni, millega ettevõte tegeleb. Enne veebilehe loomist on vaja uuendada kogu bränding, et ettevõte paistaks välja võrdväärne oma suurte klientidega ja ka konkurentidega. Uut brändingut saab kasutada veebis ja kõigil teistel materjalidel, mida ettevõte vajab. Näiteks vajavad müügiinimesed materjale, mis aitavad klientidel otsustada pakkuja usaldusväärsuse ja kompetentsuse üle.

Ettevõtte kommentaar: me arvasime, et olime oma logo loomisel teinud head tööd, kuid vaadates seda konkurentide ja sihtgrupi ettevõtetega võrdluses, me mõistsime, et välimus ei vasta sellele, mida soovisime. Me olime skeptilised sõna bränding osas, kuid koostöö disainiagentuuriga pani meid endid ja oma professionaalsust nägema ja mõistma uuest, kliendikesksest, vaatenurgast.

Miks peaks disaineri kaasama tootearendusse esimestest hetkedest?

Disaineri eesmärk on luua tooteid ja teenuseid, mis oleksid mugavad kasutada igas tootmise, müügi ja tarbimise etapis. Kui toode on juba suures osas välja töötatud ning viimistleda saab vaid välimust, siis jääb disaineri potentsiaal kasutamata. Disainer tegeleb muuhulgas ka välise esteetikaga, kuid toote edus ei pruugi see kõige olulisem olla. Ebamugav ja ebapraktiline, aga ilus toode ei loo kliendile väärtust. Nii ei teki ka pikaajalist ja kasumilikku kliendisuhet.

Esmalt peaks olema sõnastatud, kellele, miks ja mis väärtustega toodet või teenust looma hakatakse. Edasises protsessis võiks ettevõtja, insener ja disainer töötada koos alates tooteideest või toote uuendamise ideest kuni lõpliku toote valmimiseni. Arendusprotsessis on etappe, kus on suurem roll disaineril ja etappe, kus pearõhk on inseneri tööl. Professionaalne tootedisainer tunneb erinevaid materjale ja nende töötlemise võimalusi ning lahendab pidevalt kasutusmugavuse ja funktsionaalsuse küsimusi, kuid reaalseid lahendusi olemasolevale tootmisliinile ja materjalile suudab kõige paremini katsetada, välja pakkuda, teostada insener.

Ettevõtja roll on vedada tootearenduse protsessi lähtuvalt oma eesmärkidest ja ressurssidest. Tootearendus toimib vastavalt tellimusele ning ettevõtja kui tellija peaks hoidma kogu arendust õigel kursil, plaanitud ajaraamis. Tootearendus on meeskonnatöö, kus igal osapoolel on selge roll, kuid kõigil üks eesmärk.

Autor: Eesti Disainikeskus