Koostööprojektid

TeamLab 
Tootearendusele pühendatud nädalalõpp, mis toob kokku ühe toote turuletoomiseks vajaliku ideaalmeeskonna. Partnerid: Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Eesti Kunstiakadeemia
teamlab kollane
ENTRUM
Oleme loomemajanduse valdkonna, spetsiifiliselt muusikatööstuse eestvedajad. Enname välja eriauhinna ning osaleme žürii töös.
 entrum logo23.09.2010
Ajujaht 
Anname välja loomemajanduse valdkonna eriauhinda ning osaleme Eesti suurima äriideede võistluse žüriis.
 ajujaht
Creative Business Cup 
L
oov Eesti on Taanis toimuva iga-aastase rahvusvahelise loomevaldkonna ettevõtlusideede konkursi Eesti partner, valides välja Eesti esindaja.
 Creative Business Cup
NDPC (Northern Dimension Parnership on Culture)
Administeerime Põhjamõõtme Kultuurialase koostöö veebilehte ning anname välja uudiskirja.
 NDPC-logo20161111
Cross-Innovation (INTERREG IVC)
11 Euroopa linna koostööprojekt, mille eesmärgiks on töötada välja sektoritevahelise koostöö (loomemajandus vs. kasvusektorid) strateegia ning ühtlasi aidata kaasa sektoritevaheliste rahvusvaheliste koostööprojektide tekkele. Loov Eesti roll projektis on leida 10 sobivat ettevõtet projektis osalema.
 CrossInnovation
TAB FAB
Läti, Leedu, Soome, Poola ja Eesti ühisprojekt EUSBR (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region) strateegia osana, mille eesmärgiks on tõhustada Läänemere piirkonna koostööd loomemajanduse valdkonnas. 

Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ja loomeettevõtlust toetava ökosüsteemi arendamine Gruusias
ARENGUKOOSTÖÖPROJEKTProjekti raames tõstetakse teadlikkust loomemajanduse arendamise vajalikkusest, võimalustest ning kasust riigi majandusele eesmärgiga tõhustada ettevõtluspotentsiaali Gruusia kultuuri- ja loomesektorites ning kasvatada innovaatiliste ettevõtete ja kasutatavate lahenduste osakaalu. Projekti käigus viiakse läbi Gruusia loomemajanduse valdkonna võtmepartnerite koolitused ning praktilised töötoad (Loomeettevõtluse Akadeemia), käivitatakse loomemajanduse võrgustik. Samuti viiakse ellu esimene piirkondlik Creative Business Cup, millega pannakse alus ettevõtlusvõistluse järjepidevaks toimumiseks Gruusias ja tema lähimates naaberriikides.

Creative Leadership & Entrepreneurship – Visionary Education Roadmap / CLEVER

ERASMUS+

Projekti eesmärgiks on arendada Iisraelis ja mujal välja uued elukestva õppe mudelid loomemajandussektoris ettevõtlikkuse ergutamiseks ning arendada üliõpilaste oskusi tööturul tegutsemiseks ja uute töövõimaluste leidmiseks. Projektiga tutvustatakse Iisraeli loomesektori võimalusi riigi majanduse arendamisel ning pööratakse tähelepanu riigipoolse tunnustuse saavutamisele ning poliitikate kujundamisele.
Projekti konsortsiumisse kuulub 15 eesrindlikku loomemajandusega tegelevat organisatsiooni Euroopast ja Iisraelist – nii akadeemilisi, rakenduslikke kui ka riiklikke asutusi. Projekt kestab kolm aastat.

erasmus

 

ICCI Projekt

ICCI Projecti kaasfinantseerib  on Euroopa Liit ja selle eesmärk on toetada loomeettevõtteid ja -organisatsioone rahvusvahelisele turule jõudmisel. 

Projekti koordinaator on Itaalia Kaubanduskoda Lyonis ning projektis osalevad Eesti (Loov Eesti),  Saksamaa (Gelsenkirchen Municipality), Ungari (KIKK), Itaalia (Materahub Industrie Culturali e Creative), Hispaania (FyG), Rumeenia(PowerNet) ja Suurbritannia (Creative Alliance).

Projekti finantseerib Euroopa Liidu haridust edendav programm  Erasmus +  ja projekt keskendub kultuuri- ja loomemajanduses tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide teadmisteja oskuste tõstmisele, mida on vaja nende rahvusvahelistumiseks. Need oskused ja teadmised on kultuuri- ja loomemajanduses  võtmetähtsusega.

Projekt kestab kaks aastat ja selle esimeses etapis uuritakse sihtrühma koolitusvajadusi ja  kogutakse kultuuri- ja loomemajanduse sektori rahvusvahelistumise ekspertide arvamusi ning ettepanekuid.

Facebook https://www.facebook.com/ICCI-Project-294484657614772/

Twitter https://twitter.com/IcciProject

erasmus

Loov Eesti tutvustab Innovatsiooniekspressi toel Eesti loomeettevõtteid Põhjamaades

Loov Eesti on juba viis hooaega toetanud läbi veebipõhise arendusprogrammi PESA loomeettevõtete tegevust. 2016 aastal lisandus jätkuprogramm PESA+, mis on mõeldud eksporti alustavatele ettevõtetele. Ekspordiprogrammi peakoolitaja on Marketingi Instituut.

Loomeettevõtete ekspordiprogrammis alustasime tihedat koostöö Põhjamaadega – Taani, Island, Rootsi ja Soome.   Esimene ühisprojekt leidis aset käesoleva aasta augustis, kui Loov Eesti osales Nordic BUZZ nimelisel noorte disainite pop-up messil Formex Stockholm raames.

„Esimene rahvusvahelise messi kogemus oli meile kõigile õppetunniks. Kuidas siis muidu ikka teada saada, kas minu toode kohalikele meeldib, mida oodatakse ja/või soovitakse näha, missugune on turg ja mis tüüpi on edasimüüjad. Kuid mitte vähem oluline ei olnud ka õppetund messiboksi ülesehitusest, toodete eksponeerimisest ja käitumisest messil,“ rääkis Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Väga konstruktiivse ja efektiivse koostöö jätkuks ongi ellu kutsutud projekt Entrepreneur Creative Showcase 3 in 2017 – Nordic BUZZ 2017.

Projektis on kesksel kohal Nordic BUZZ 2017, mis sel aastal toimub Helsingis disaininädala ja Habitare messi raames.  Kõik partnerriigid kaasavad projekti kuni 15 loomeettevõtet, kel juba on ekspordivalmidus. Loov Eesti kaasab sinna eelkõige PESA+ programmi vilistlased.

Messiks ettevalmistamise perioodil toimuvad ettevõtetele töötoad, koolitused ja mentorkohtumised. Nende tegevustega tagatakse, et ettevõtted saaksid messi tingimustes sellest  maksimaalse kasu.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel oli Eesti väikse- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) võrgustikel 2016. aastal esimest korda võimalus osaleda BSR Stars Innovation Express (Innovatsiooniekspress) toetusprogrammis. Innovatsiooniekspress toetab Läänemere riikide VKE klastrite ja innovatsioonivõrgustike rahvusvahelistumist.

bsrstarts

 EUSBCR