Koostööprojektid

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID/INTERNATIONAL PROJECTS
BSR Cultural Pearls

The project objective is to enable smaller cities and regions to increase their social resilience and maintain the quality of life with local assets in an innovative way.

Managers of Smart Destinations MEDS

Enesetäiendusprogramm nutikate sihtkohtade arendajatele.

Off the Beaten Track – Võimestab turismisektoris töötavaid naisi.
Creative Digital transformation –  ergutab loomesektori, hariduse ja turismi digimuudatusi  
Loov Eesti on  Creative Business Cup ametlik esindaja Eesis. CBC on globaalne innovatsioonivaldkonna võistlus, mida peetakse Kopenhaagenis Creative Business Cup
Creative Ports Iaitab kaas Läänemere äärsete regioonide loomesektori organisatsioonide rahvusvahelistumisele
Loomemajanduse õppemoodul

Antud koostööprojekti eesmärk on luua loomemajanduse õppemoodul ülikoolidele. Loomemajandus on dünaamiline ja mõjukas valdkond, millel on oluline sektoriülene mõju.

Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ja loomeettevõtlust toetava ökosüsteemi arendamine Gruusias
Projekti raames tõstetakse teadlikkust loomemajanduse arendamise vajalikkusest, võimalustest ning kasust riigi majandusele eesmärgiga tõhustada ettevõtluspotentsiaali Gruusia kultuuri- ja loomesektorites ning kasvatada innovaatiliste ettevõtete ja kasutatavate lahenduste osakaalu.Raising awareness on CCI and developing the ecosystem of creative industries in Georgia
 Loov Euroopa kultuuri kontaktpunkt

Loov Eesti töötab Loov Euroopa kultuuri kontaktpunktina Eestis

PROJEKTID EESTIS
Ajujaht
Anname välja loomemajanduse valdkonna eriauhinda ning osaleme Eesti suurima äriideede võistluse žüriis.
ajujaht
Starter EduTegu

Creative Estonia is a partner in Business idea development program Starter designed by 8 universites and learn everything you need to know about starting your own business. The program is free of charge and does not require any previous knowledge of entrepreneurship.

Starter EduTegu programmis on Loov Eesti partner ja annab välja eriauhinda

VARASEMAD PROJEKTID
Loov Eesti+Maa

CCI development on countryside of Estonia

ICCI Project´i kaasfinantseerib  on Euroopa Liit ja selle eesmärk on toetada loomeettevõtteid ja -organisatsioone rahvusvahelisele turule jõudmisel.

Projekti koordinaator on Itaalia Kaubanduskoda Lyonis ning projektis osalevad Eesti (Loov Eesti),  Saksamaa (Gelsenkirchen Municipality), Ungari (KIKK), Itaalia (Materahub Industrie Culturali e Creative), Hispaania (FyG), Rumeenia(PowerNet) ja Suurbritannia (Creative Alliance).

THE PROJECT
Innovate the state of the art as it plans to develop a European tailored training model for creative entrepreneurs and intermediary organizations on how to internationalise creative businesses.

 
Nordic Buzz: Oslo disainimess MOMENT

Loov Eesti valmistab Eesti disainiettevõtteid ette ja viib neid Põhjamaade disainimessidele

Nordic BUZZ: New Creative Design – bringing Estonian design to Nordic Countries

Loov Eesti valmistab Eesti disainiettevõtteid ette ja viib neid Põhjamaade disainimessidele

bsrstarts
CLEVER

Creative Leadership & Entrepreneurship – Visionary Education Roadmap / CLEVER. Loov Eesti on partner projektis CLEVER. Projekti eesmärgiks on arendada Iisraelis ja mujal välja uued elukestva õppe mudelid loomemajandussektoris ettevõtlikkuse ergutamiseks ning arendada üliõpilaste oskusi tööturul tegutsemiseks ja uute töövõimaluste leidmiseks.

CLEVER (Creative Leadership & Entrepreneurship – Visionary Education Roadmap), an initiative led by the Innovation Center ACT Shenkar with the participation of a consortium of 15 institutions from Israel and from Europe, is a funded project by the European Commission (EACEA) under the Erasmus+ Programme, for a period of 3 years (2015-2018).

Inspiratsioonilõuna/Inspirational Lunch

A series of short lectures on CCI/ Parimaid näiteid loomemajandusest, lühiukesed loengud

Kella-viie-tee/Five-o-clock tea

Ettevõtlusele orienteeritud loengusarjas “Kella viie tee” räägivad erinevate loomevaldkondade spetsialistid oma kogemustest. Kaasa mõtlema ja aruteludesse osalema on oodatud kõik, kes huvituvad erinevatest loomemajandusmudelitest Briti näitel.

Lectures on CCI and success stories of Great Britain creative companies

kellaviietee-preview
Artistic interventions/Kunstilised sekkumised
Artmosphere – connecting science and art

Artmosphere – ühendades teadust ja kunsti

Loomeettevõtluse Akadeemia 2017 – Loovus ja e-riik: uuenduslike riiklike e-teenuste kavandamine

Creative Entrepreneurship Academy – Creativity and e-governance

 Creative Entrepreneurship Academy 2017 in Georgia/Loomeettevõtluse Akadeemia 2017 Gruusias