Koostööprojektid

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID/INTERNATIONAL PROJECTS
Creative Estonia is a national host of Creative Business Cup – a global innovation competition held in Danmark. Loov Eesti on Creative Business Cupi Eesti ametlik esindaja Creative Business Cup
 Creative Ports

Internationalisation of the Cultural and Creative Industries in the Baltic Sea

Funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 in the 3rd call within the thematic priority 1 Capacity for Innovation

NDPC (Northern Dimension Parnership on Culture)
Administeerime Põhjamõõtme Kultuurialase koostöö veebilehte. Creative Estonia is an administrator of NDPC website.
NDPC-logo20161111
ICCI Project´i kaasfinantseerib  on Euroopa Liit ja selle eesmärk on toetada loomeettevõtteid ja -organisatsioone rahvusvahelisele turule jõudmisel.

Projekti koordinaator on Itaalia Kaubanduskoda Lyonis ning projektis osalevad Eesti (Loov Eesti),  Saksamaa (Gelsenkirchen Municipality), Ungari (KIKK), Itaalia (Materahub Industrie Culturali e Creative), Hispaania (FyG), Rumeenia(PowerNet) ja Suurbritannia (Creative Alliance).

THE PROJECT
Innovate the state of the art as it plans to develop a European tailored training model for creative entrepreneurs and intermediary organizations on how to internationalise creative businesses.

 
Nordic Buzz: Oslo disainimess MOMENT

Loov Eesti valmistab Eesti disainiettevõtteid ette ja viib neid Põhjamaade disainimessidele

Nordic BUZZ: New Creative Design – bringing Estonian design to Nordic Countries

Loov Eesti valmistab Eesti disainiettevõtteid ette ja viib neid Põhjamaade disainimessidele

bsrstarts
Creative Leadership & Entrepreneurship – Visionary Education Roadmap / CLEVER. Loov Eesti on partner projektis CLEVER. Projekti eesmärgiks on arendada Iisraelis ja mujal välja uued elukestva õppe mudelid loomemajandussektoris ettevõtlikkuse ergutamiseks ning arendada üliõpilaste oskusi tööturul tegutsemiseks ja uute töövõimaluste leidmiseks.

CLEVER (Creative Leadership & Entrepreneurship – Visionary Education Roadmap), an initiative led by the Innovation Center ACT Shenkar with the participation of a consortium of 15 institutions from Israel and from Europe, is a funded project by the European Commission (EACEA) under the Erasmus+ Programme, for a period of 3 years (2015-2018).

Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ja loomeettevõtlust toetava ökosüsteemi arendamine Gruusias
Projekti raames tõstetakse teadlikkust loomemajanduse arendamise vajalikkusest, võimalustest ning kasust riigi majandusele eesmärgiga tõhustada ettevõtluspotentsiaali Gruusia kultuuri- ja loomesektorites ning kasvatada innovaatiliste ettevõtete ja kasutatavate lahenduste osakaalu.Raising awareness on CCI and developing the ecosystem of creative industries in Georgia
 Creative Estonia runs Creative Europe Culture office in Estonia

Loov Eesti töötab Loov Euroopa kultuuri kontaktpunktina Eestis

 Loov Euroopa
PROJEKTID EESTIS
Loov Eesti+Maa

CCI development on countryside of Estonia

Ajujaht
Anname välja loomemajanduse valdkonna eriauhinda ning osaleme Eesti suurima äriideede võistluse žüriis.
ajujaht
Creative Estonia is a partner in Business idea development program Starter designed by 8 universites and learn everything you need to know about starting your own business. The program is free of charge and does not require any previous knowledge of entrepreneurship.

Starter EduTegu programmis on Loov eesti partner ja annab välja eriauhinda

VARASEMAD PROJEKTID
TeamLab 
Tootearendusele pühendatud nädalalõpp, mis toob kokku ühe toote turuletoomiseks vajaliku ideaalmeeskonna. Partnerid: Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Eesti Kunstiakadeemia
teamlab kollane
ENTRUM
Olime loomemajanduse valdkonna, spetsiifiliselt muusikatööstuse eestvedajad. Andsime välja eriauhinna ning osalesime žürii töös.
 entrum logo23.09.2010
Creative Business Solutions: eGovernance

eGovernance Solution – a European competition on the future of e-Governance.

Creative Estonia in cooperation with global entrepreneurship competition Creative Business Cupare inviting start-ups from all over Europe to send their best ideas for the new e-services to Creative Business Solutions eGovernance competition. The finals will be held on Oct 6th 2017 during the Ministerial e-Government Conference that is held in the framework of Estonian EU Presidency in Tallinn, Estonia.

 
Cross-Innovation (INTERREG IVC)
11 Euroopa linna koostööprojekt, mille eesmärgiks on töötada välja sektoritevahelise koostöö (loomemajandus vs. kasvusektorid) strateegia ning ühtlasi aidata kaasa sektoritevaheliste rahvusvaheliste koostööprojektide tekkele. Loov Eesti roll projektis on leida 10 sobivat ettevõtet projektis osalema.
 CrossInnovation
TAB FAB
Läti, Leedu, Soome, Poola ja Eesti ühisprojekt EUSBR (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region) strateegia osana, mille eesmärgiks on tõhustada Läänemere piirkonna koostööd loomemajanduse valdkonnas.
 EUSBCR
Inspiratsioonilõuna/Inspirational Lunch

A series of short lectures on CCI/ Parimaid näiteid loomemajandusest, lühiukesed loengud

Kella-viie-tee/Five-o-clock tea

Ettevõtlusele orienteeritud loengusarjas “Kella viie tee” räägivad erinevate loomevaldkondade spetsialistid oma kogemustest. Kaasa mõtlema ja aruteludesse osalema on oodatud kõik, kes huvituvad erinevatest loomemajandusmudelitest Briti näitel.

Lectures on CCI and success stories of Great Britain creative companies

kellaviietee-preview
Artistic interventions/Kunstilised sekkumised
Artmosphere – connecting science and art

Artmosphere – ühendades teadust ja kunsti

Loomeettevõtluse Akadeemia 2017 – Loovus ja e-riik: uuenduslike riiklike e-teenuste kavandamine

Creative Entrepreneurship Academy – Creativity and e-governance

 Creative Entrepreneurship Academy 2017 in Georgia/Loomeettevõtluse Akadeemia 2017 Gruusias