Loov Eesti+Maa

EESMÄRK:

 • aidata kaasa piirkonna kasvule
 • edendada ettevõtlust ja luua töökohti
 • suurendada piirkonna atraktiivsust

KUS? Harjumaa, Järvamaal; Ida-Virumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal, Tartumaal, Põlvamaal

KELLELE?

 • Ettevõtjad
 • Loomeettevõtjad
 • Loovisikud

MILLAL?

Täpne ajakava selgub peagi!

PARTNERID: Marketingi Instituut (mi@mi.ee), Järvamaa Arenduskeskus (saima@jarva.ee), Ida-Viru Loomemajanduskeskus (idaviru.looma@gmail.com), Hiiumaa arenduskeskus Tuuru (info@tuuru.edu.ee), Saaremaa Loomemaja (loovsaarlane@gmail.com), Läänemaa Käsitöö Liit (laanemaakl@gmail.com), Väärt Raplamaa toode (raplamaatoode@gmail.com), Lõuna-Eesti Turism (info@southestonia.ee), Loovusait (indrek@maripuu.eu)

OLEN VALMIS ALUSTAMA?

 

MIDA TEEME:

ÄRATUS

 • Ühepäevane töötuba, mis viiakse piirkondades läbi loomemajanduse ekspertide juhendamisel ja kohalike partnerite kaasabil. Töötoa sisuks on innovatsioonilabor.
 • Etapi eesmärk: leida inspiratsiooni ja käivitada innovatsiooniprotsesse, õppides tundma loomemajanduse olemust ja kasutama loovaid tööriistu – ettevõtluskeskkonna elavdamiseks ja uute ideede tekkeks, elukeskkonna parendamiseks, sihtkoha brändinguks, mahajäetud tööstusalade väärindamiseks.

ALGATUS

 • Etapi eesmärk: uute innovaatiliste äriideede valideerimine, meeskondade loomine, tootearendus ja ärimudeli loomine.
 • Kahepäevane töötuba, kus arendatakse ideedest ärimudelid ning moodustatakse meeskonnad

ARENDUS

 • Eesmärk: arendada ideed ettevõtteks või turuküpseks tooteks läbi veebipõhise 8- kuulise arendusprogrammi PESA. Programmi lõpuks toode/teenus turuküps, on olemas esimesed müügid ja kontaktid ekspordiks
 • Koolitusprogramm on 90% ulatuses veebipõhine, 4 korda programmi jooksul toimuvad akadeemilised kohtumised
 • Programm lõpeb ühisnäituse ja õppereisiga

PESAGA LIITUDA SAAD SIIN

VÄLJALEND

 • Eesmärk: Anda ettevõtjatele ekspordialaseid teadmisi pakkudes neile võimalust osaleda PESA+ ekspordiprogrammis
 • Programm koosneb 4 moodulist: ekspordi planeerimine, turu valik ja turu kaardistamine, ekspordimüük, ekspordilogistika ja ekspordijuriidika, eksporditurundus. Kestvus 5 kuud. Koolitusprogramm: hõlmab veebiloenguid, iganädalasi kodutöid ja koolitaja tagasisidet ning ühte live networking eventi. Programm pakub igale tiimile isikliku rahvusvahelise mentori.
 • Programm lõpeb õppereisiga välisturuga tutvumiseks

VÕRGUSTUMINE

 • Eesmärk: Luua tingimused koostööks piirkonnas ja ühistegevusteks ekspordi suunal
 • Mentorklubi, kus 4 korda aastas kohtuvad PESA programmides osalevad ettevõtjad, et vahetada kogemusi ja õppida üksteiselt. Kohtumisi juhib mentor, kes teeb kokkuvõtted ning jagab ka oma kogemusi. Programmis osaleva piirkonna jaoks töötatakse välja ka loomemajanduse turunduse katuskontseptsioon, arendatakse välja ühised müügikanalid ning töötatakse välja ristturunduse kanalid.

“Loov Eesti+Maa” programmi toetavad EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, Briti Nõukogu ja Swedbank.