Loov Eesti tegemised 2014: Revolutsioon vs evolutsioon loomemajanduses

Inimese elus on kuus aastat suhteliselt lühike aeg, kuid projektide elluviimiseks piisav, et oleksid näha ka esimesed tulemused.

Revolutsioonieelne aeg loomemajanduses hakkas juba 2007 aastal, koos Euroopa Liidu eelarveperioodiga aastateks 2007-2013, kus Eesti riigil õnnestus eraldi ära märkida loomemajanduse valdkonna arendamise vajadus ning saada sellele ka rahaline kate.

Uue meetme ettevalmistamine võttis tubli kaks aastat ning selle planeerimise faasi jäi ka kogu sektori kaardistus ning põhjalik arengu analüüs, mis näitas, kus on kitsaskohad ning millele tuleb panustada.

Isiklikult tunnen neist aastatest siirast rahulolu, sest olen saanud näha mitmete projektide sündi ning aidanud kaasa nende kasvatamisele.  Nende aastate jooksul on sirgunud terve põlvkond tublisid loomeettevõtjaid, kellest mitmed on juba ise asunud oma kogemusi uutele alustavatele ettevõtjatele edasi andma.

See tekitab mõnusa tunde, nagu õpetajal, kes aastate pärast kohtub kooliuksel oma endise õpilase lapsega, et alustada uut ringi.

Märkimisväärse arengu on teinud ka Loov Eesti, kasvades teadlikkuse tõstmise programmist rahvusvaheliselt tunnustatud partneriks.

Bränd Creative Estonia on oma mitmete heade partnerite abil tuntust kogunud kogu Euroopas ja rahvusvahelise loomeettevõtluse konkursi Creative Business Cup võrgustiku kaudu ka üle maailma.

Meie süda tuksub valdkonna toetamise ja arendamise rütmis. Suurepärane partnerlus ja koostöö valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega on näidanud, et ühiselt on ka kõige võimatumad asjad võimalikud. Jätkugu meil ikka tahtmist ja avatud meelt, et üksteist kuulata, sest kõige suurim takistus ladusaks koostööks on eelarvamus.

Selleks, et minna edasi, on vahepeal vaja peatuda, et vaadata tagasi. Loov Eesti Leht seda just teebki (ja piilub veidi ka plaanidesse). Võtkem siis uude perioodi kaasa kõik väärtuslik ning seadkem uued sihid piisavalt abitsioonikad, siis on mille poole püüelda.

Iga algus on raske ja kindlasti jäetakse ka kõige suuremad mured  kirja panemata ja kas sellel tagant järele enam tähtsust ongi. Muutuste tegemisel tunneb rahulolu ainult muutuse ellukutsuja ja kõigile teistele võib see tekitada probleeme, kuid kindlasti tekitab palju küsimusi.

Eva Leemet

Loov Eesti tegevjuht