EAS – loomemajanduse eksporditoetus

EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Kriteeriumid:
Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale.
Toetust saavad taotleda väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad.
Toetust taotleva loomeettevõtjast VKE aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 50 000 eurot.
Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
Toetuse andmise tulemusena:
suureneb eksportivate ettevõtete arv,
suureneb VKE-de loodud lisandväärtus töötaja kohta,
suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega,
suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega.
Toetuse saamise tulemusena tagab Toetuse saaja müügitulu kasvu projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt võrdsena toetuse kahekordse suurusega ja ekspordi müügitulu kasvu vähemalt 20% sama perioodi kohta.
Projekti tulemusena eksporti alustava toetuse saaja ekspordi osakaal müügitulust projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgneval teisel majandusaastal peab olema vähemalt 25% müügitulust.
Juhime tähelepanu, et prognoosid, mida ettevõte esitab, fikseeritakse otsuses ning prognooside mittetäitmine tähendab toetuse tagasinõude kaalumist.

Link:
https://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-eksporditoetus/
https://aken.eas.ee