STARDITOETUS

Starditoetuse abil soovitakse toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Kriteeriumid:
Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.
Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing.
Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega.
Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.
Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna linnapiirkonnas või Tartus.
Suunatud töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb väljaspool Tallinna linnapiirkonda või Tartut.
Ettevõte ei ole eelnevalt saanud EAS-i stardi- ja/või kasvutoetust.
Ettevõtte osanikud ei ole samas valdkonnas tegutsemiseks eelnevalt Töötukassast toetust saanud.
Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
Ettevõtte müügitulu peab kolmanda aasta lõpuks ulatuma 80 000 euroni.
Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta, mille brutopalk on vähemalt 70 protsenti Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutopalgast.
Ettevõttel peab olema suutlikkus kasvada vähemalt 20 protsenti aastas.

Link:
Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda esita taotlus Riigi Tugiteenuste Keskuse e-teeninduses.
https://www.eas.ee/teenus/starditoetus/