19. jaanuaril avaneb arhitektuuri ja disaini taotlusvoor

07. jaanuar, 2021

Alates 19. jaanuarist on avatud Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid“.

„Taotlusvooru eesmärk on arendada ja populariseerida eelkõige lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu Eesti arhitektuuri-ja disainivaldkonda. Teiste seas on erilise tähelepanu all projektid, mis arendavad arhitektuuri- ja disainiharidust ning tõstavad arhitektuuri- ja disainipädevust,“ ütles Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska.

Kuna taotlusvooru maht on piiratud (85000 eurot), siis on abikõlblike taotlejate ringist välja jäetud need organisatsioonid, kelle rahastamine toimub iga-aastase Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirja alusel. Samas on toetussumma ülempiiri tõstetud 50000 euroni, et taotlejatel oleks võimalik ellu viia ka mahukamaid projekte, mille kasusaajate hulk on suurem.

Sarnaselt eelmisele voorule loetakse abikõlblikuks ka kulud sisse ostetud teenustele, sealhulgas näiteks koolitus- ja nõustamiskulud ning uuringud. Samuti loetakse abikõlblike kulude hulka seminari, koolituse, õppereisi ja kontaktürituse kulud.

Täpsemalt saab vooru tingimuste kohta lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

 

Fotol Näide heast disainist – mast “Soorebane”, autoriteks Part OÜ arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam.