20 aastat Eesti teatris

05. november, 2014

Teater-20-logo-veebi-Final 24. oktoobril toimus Tallinnas värskeltavatud Vaba Lava teatrimajas Eesti Teatri Agentuuri juubelikonverents „teater | 20…“. Kaks korda aastas korraldatava avatud mõtete sarja neljateistkümnes seminaripäev võttis agentuuri 20. juubelist inspireerituna aluseks möödunud 20 aastat eesti teatris. Kõik seitse esinejat puudutasid Eesti Teatri Agentuuri jaoks olulisi teemasid, vaatlesid neid laiemal taustal ning läbi mineviku mõtestamise kiikasid ka tulevikku.

Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht Monika Larini ettekanne „Õnnelikku mugavustsooni!“ küsis koostöövõimaluste järele teatriorganisatsioonides, „Sirbi“ peatoimetaja Ott Karulin vaatles lavastajapõlvkondi ettekandes „(Pealkirjata)“, Tartu Ülikooli teatriteaduse professor Anneli Saro süvenes näitekirjanduse tõusudesse ja mõõnadesse ettekandes „Eesti näitekirjaniku surm, [—] ja ülestõusmine“, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Hillar Sein analüüsis teatrimaastikku mõjutavaid hirme oma sõnavõtus „Mida me suudaks, kui me ei kardaks?“, endine ajakirjanik ja praegune aktiivne poliitik Anvar Samost kõneles kõrvuti eesti poliitilisest teatrist ja teatrielemendist poliitikas, Tallinna Linnateatri näitleja Priit Võigemast rääkis isiklikult igapäevasest – tööst repertuaariteatris ettekandes „Eimiski pärast kõik!“. Päeva lõpetas Kinoteatri pressikonverents, kus Henrik Kalmet, Paavo Piik, Paul Piik ja Alari Rammo avalikustasid plaani hakata repertuaariteatriks. Omapoolse visuaalse ettekande koostas Joonmeedia.

Konverentsil esitleti ka uut artiklikogumikku „Eesti näitekirjanduse 20 aastat“ (koostajad Heidi Aadma ja Ott Karulin), mis on mõtteline jätk 2005. aastal ilmunud raamatule „Eesti dramaturgia 10 aastat“. Kui varasem käsitles isikuportreede kaudu olulisemaid teatritele kirjutavaid autoreid ning nende loomingut, siis uus kogumik vaatleb laiemat perioodi ning läheneb uuritavale materjalile temaatilise vaatenurga alt: Luule Epner „Teoreetilisi vaateid nüüdisdramaturgiale: autorid, praktikad, strateegiad“, Riina Oruaas „Tekstitehnikate muutumine postdramaatilise teatri ja performatiivsuse esteetika suunas“, Margit Tõnson „Raha pärast. Teleteater, telefilm ja uus dramaturgia. Hierarhiad ja edenemised“, Ene Paaver „Kohvi tuleb juua, mitte ära juua“, Meelis Oidsalu „Komöödiavõte ühiskonnakriitikana“, Madis Kolk „Lavastajadramaturgiast autoriteatrini“, Sven Karja „Deemant ja Dungal“.

Oktoobrikuu oli Eesti Teatri Agentuurile mitmes mõttes oluline. Tähistasime oma 20. juubelit – SA Eesti Teatri Agentuur loodi 2007. aastal Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu poolt, kuid oma algusaega arvutame Eesti Näitemänguagentuuri sünnipäevast, mis on 4. oktoobril 1994. aastal. Samuti kolisime oktoobris vastvalminud Vaba Lava teatrikeskusesse Telliskivi loomelinnakus.

Sellele kõigele mõeldes kuulutasime oktoobri „Eesti näidendi kuuks“ ning kutsusime kuupikkuses üritusketis osalema nii asutusi kui ka inimesi, kes näidendiloominguga moel või teisel kokku puutuvad. Näidendikuu ajakava koosneski avalikest üritustest, mis võtsid fookusesse näitekirjanduse, selle sünni- ja arenguloo ning lavale jõudmise kulu. Üritustesarja eesmärk oli näidata näitekirjanduse olulisust Eesti teatris, joonistada välja teemakohne taust ning kokkupuutepunktid, ilma milleta Eesti teater ei toimiks. Konverents „teater | 20…“ osales „Eesti näidendi kuu“ programmis, millesse lisasid omapoolse panuse suur osa Eesti teatreid ning teatrimõtet arendavad asutusi. Ühise teemamütsi alla koondatud üritused andsid võimaluse haarata mõttevõrku kogu Eesti.

Vaata Eesti Teatriagentuuri tegemisi http://www.teater.ee/