artiklid 2005

18. november, 2009
 • Raivo Palmaru lubab kultuurimänedžmenti
  Andres Keil, 20.04.2005, Postimees
  Intervjuu Raivo Palmaruga, kus juttu tuleb ka loovtööstuse teemal.
 • Kas sõnadest saavad teod?
  Valle-Sten Maiste, 22.04.2005, Sirp
  Intervjuu Raivo Palmaruga kui värske kultuuriministriga. Põgusalt puudutatakse ka loovtööstuse küsimust.
 •  Kergitab kulmu
  Evi Arujärv, 29.04.2005, Sirp
  Palju küsimusi loomemajanduse mõiste, olemuse ja eesmärgi kohta. Antakse mõista, et üldsus ei saa aru, mida ja miks loomemajanduse all mõeldakse.
 • Klaster parandab ühist konkurentsivõimet
  Silva Männik, 26.05.2005, Äripäev
  Artiklis seletatakse lahti loomemajanduse ning klastri tähendus ja tuntakse muret loomemajanduse vähese teadlikkuse pärast.
 • Viin – muutuste muuseum
  Tuuli Reinsoo, Egge Kulbok, 27.05.2005, Sirp
  Artiklis tutvustatakse Viini muuseumide, galeriide ja kultuuriinstitutsioonide olemust, süsteeme ja suundi.
 • Viisaastak aastaga
  Kadi Herkül, 01.06.2005, Postimees
  Artiklis lahatakse loomemajanduse mõiste laiahaardelisust ning avaldatakse arvamust, et Eesti pole kaardistamiseks valmis, kuigi kaardistamiseks vajadus on.
 • Loovlinn – kultuuriga vääristatud turismitoode
  Triin Ojari, 11.06.2005, Eesti Päevaleht
  Artikkel baseerub intervjuul EKA-s toimunud seminari “Mis on loovlinn?” kokkukutsuja Panu Lehtovuori ning külalise Justin O’Connoriga. Propageeritakse mõtet, et kunst ja äri saavad hästi koos töötada. Tuuakse näiteid välismaalt ja seletatakse lahti kultuuritööstuse mõiste.
 • Loovklass ja loomemajandus
  Ando Keskküla, 13.06.2005, Eesti Ekspress
  Artikkel tutvustab Richard Florida loovklassi teooriat ja 3T hindamissüsteemi ning loomemajanduse kontseptsiooni Euroopas. Artiklis antakse aru, et Eestis läheb heade praktikateni aega.
 • Tallinna kultuurivabrikud
  Triin Ojari, 15.06.2005, Maja
  Artikkel tutvustab kultuurivabrikute ajalugu maailma näidete põhjal ja analüüsib Tallinna potentsiaali arendada kultuurivabriku teemat.
 •  Kunstniku ja institutsiooni vahel
  Egge Kulbok, 17.06.2005, Sirp
  Bourdieu’ teooriatel baseeruva artikli sõnumiks on, et vahendaja, autori ja institutsiooni vaheline võitlus on paratamatu, kuid see peab käima kõigile arusaadavate reeglite järgi.
 • Filmikool võtab jumet
  Martin Aadamsoo, 01.07.2005, Sirp
  Artiklis pooldatakse audiovisuaalse kunsti käsikäes käimist rahaga ning loodetakse, et BFM muutub Baltimaade loovtööstuse üheks tõmbekeskuseks.
 • Kultuuritehas jõudis sadamasse
  Veronika Valk, 28.07.2005, Eesti Ekspress
  Intervjuu Madis Mikkoriga Kultuuritehase plaanidest.
 • Tallinn vajab oma kultuuritehast
  Reet Varblane, 02.09.2005, Sirp
  Vestlusringis arutatakse kultuuritehase mõiste, tähenduse, rahastamisvõimaluste ja efektiivse toimimise üle.
 • Kultuuriturundus ei ole nuhtlus
  Berk Vaher, 02.11.2005, Postimees
  Kultuuriturundusest positiivses võtmes kirjutav artikkel.
 •  Piibel poolikul A4-l
  Ilmar Raag, 02.12.2005, Sirp
  Artikkel kritiseerib tendentsi läheneda kultuuritööstusele ainult majanduslikult.

 

allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond