artiklid 2006

18. november, 2009
 • Keskkonnaeetika ja kultuurikapitalism
  Priit-Kalev Parts, 13.01.2006, Sirp
  Artiklis käsitletakse teemakeskkonda kui ühte võimalust parendada tootmise ja turunduse sünergiat. Lisaks tuuakse näiteid praktikast.
 • Euromiljardite jagamine loosungite abil
  Liis Kängsepp, 23.01.2006, Äripäev
  Artiklist leiab lõigu, mis toob välja teksti dokumendist “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” loovuse väljendamise kohta.
 • Loomemajandus – loovus pluss äri
  Külliki Tafel, Erik Terk, 31.01.2006, Äripäev
  Artikkel loomemajanduse olulisusest rõhutab, et loomemajandus mitte ei asenda, vaid täiendab kultuuripoliitikat. Artiklis tuuakse välja võimalikud tegevused, kuidas loomemajandust edendada.
 • KIVISILDNIK: Tühi kruus ehk kirjanike tööst ja tasust
  Sven Kivisildnik, 01.04.2006, Eesti Päevaleht
  Artiklis lahatakse riiklikku kirjanike toetamise süsteemi ning riigi suhtumist kirjanikesse.
 • Kas kultuur lüpsilehmaks?
  Mark Soosaar, 18.04.2006, Pärnu Postimees
  Artikkel kritiseerib kultuuriürituste käibemaksuseadust ja toob näiteid käibemaksusoodustustest teistest riikidest.
 • Põhjalastud seaduste tallermaal
  Kaarel Tarand, Jürgen Rooste, 28.04.2006, Sirp
  Intervjuu Raivo Palmaruga kultuurirahastamisest, mõneti puudutatakse ka loomemajanduse teemat.
 • Et tulevastel põlvedel oleks lihtsam! ehk Kultuuritehase saaga
  Jürgen Rooste, 24.05.2006, Eesti Ekspress
  Artikkel tutvustab ideed teha Tallinna Katlamajast kultuuritehas. Kirjutatakse plaanidega kaasnevatest probleemidest ja välismaistest eeskujudest.
 • Kultuur vs meedia – WTF?
  Jan Kaus, 24.05.2006, Eesti Ekspress
  Kuna kultuuri riiklik rahastamine näitab jätkuvat langustendentsi, siis arutasid kultuurivaldkonde esindajad kohtumisel Rahandusministriga muuhulgas tõsiasja, et loomemajandus kui “tuleviku” ala vajaks täiendavaid investeeringuid.
 • Anu Kivilo soovib kultuurile senisest rohkem tähelepanu
  Hille Tänavsuu, 24.05.2006, Postimees
  Intervjuu Anu Kiviloga, kes selgitab kultuurikorralduse mõistet ning tähtsust. Lisaks räägib Kivilo plaanidest oma uues töös kultuuriväärtuste ameti juhatajana.
 • Kultuurajakirjanduslik initsiatiiv Tartust
  Rael Arter, 02.06.2006, Sirp
  Arvamusartiklis ollakse positiivselt meelestatud ajakirjas Cheese varem ilmunud lugude suhtes kultuuriturunduse teemal.
 • Kultuur – see on show ja human touch
  Valle-Sten Maiste, 25.08.2006, Sirp
  Artiklis pööratakse tähelepanu üldisele kultuuri suhtumisele, mis muutub järjest enam pelgalt meelelahutuslikuks.
 • Kultuurikorraldus, kultuuri­kaubandus või kultuurikõrvaldus
  Berk Vaher, 25.08.2006, Sirp
  EMTA magistritöödel põhineva artikli sõnumiks on, et kultuur pole toode. Hoiatavalt toonitatakse, et kui kultuurile lähenetakse kui kultuurikaubandusele, siis võib see väljenduda kultuurikõrvalduses.
 • Kui kultuur teeb Eestis raha
  Janek Mäggi, 02.09.2006, SL Õhtuleht
  Artiklis kirjutatakse pealispindselt raha ja kultuuri koostööst, seostest ja praktikatest nii Eestis kui ka välismaal.
 • Kunst, pangad, raha!
  Sirbi toimetus, 08.09.2006, Sirp
  Sirbi toimetuse intervjuu Eesti Panga ja Hansapanga esindajatega kultuuri ja panga omavahelistest seostest ning kultuurisponsorlusest.
 • Edukas on vaid loov majandus
  Veiko Jürisson, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Artiklis püütakse loomemajandust lahti seletada ning peatutakse põhimõttelistel teemadel. Toonitatakse, et loovmajanduse poliitika ei asenda kultuuripoliitikat.
 • Looming majanduse osana kaotab kriitikameele
  Ando Keskküla, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Artiklis analüüsitakse loomemajanduse idee ideoloogilist külge. Artikkel kui üleskutse olla kultuuripoliitika suhtes senisest tähelepanelikum.
 • Mis loomemajandus? Täitsa ära pööranud!
  Sven Kivisildnik, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Lühike arvamusartikkel loomemajandusest.
 • Ragnar Siil: elus on igal asjal ka majanduslik külg
  Ave Randviir, 30.09.2006; Eesti Päevaleht
  Intervjuu Ragnar Siiliga, kes tutvustab loomemajanduse ideed ja olemust ning toonitab, et majandus- ja kultuuriinimeste koostöö ning vastastikune mõistmine on oluline.
 • Ettevaatust – ohtlikud sõnad!
  Rael Arter, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Arvamusartikkel loomemajandusest nüüdiskunsti näitel. Toonitatakse, et viimane pole ei meelelahutus ega väikeettevõtlus.
 • Tulevik kuulub paljude väikeste koostööle
  Maarin Ektermann, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Artiklis tuuakse välja erinevad tulevikustsenaariumid ning rõhutatakse, et kultuuri ei tohi mõõta hulgaga. Tuuakse näiteid alternatiivsetest kultuuripraktikatest ning pööratakse tähelepanu loomemajanduse laialivalguvusele.
 • Loomemajandus – Mis, kellele ja milleks?
  Ave Randviir, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Lühike Eesti Päevalehe loomemajanduse erilehte sissejuhatav artikkel tutvustab loomemajanduse tausta ning selgitab, kust tuli idee eriväljaannet teha. Artikkel õhutab inimesi kaasa mõtlema ning mitte kõige pakutavaga kaasa minema.
 • Loovmajanduse kriitika
  Ave Randviir, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Lühike intervjuu Kiasmas toimunud seminari “Critique of Creative Industries” korraldajate ja esinejatega.
 • Väike loomemajanduse leksikon
  Airi Triisberg, 30.09.2006, Eesti Päevaleht
  Välja on toodud 6 loomemajandusega seonduva sõna/mõiste lahtiseletust – flexicurity, GATS, Lissaboni strateegia, loovklass, loomemajandus, prekariseerumine.
 • Veel loomemajandusest: tuleks kindlasti kohal olla
  Evi Arujärv, 03.11.2006, Sirp
  Artikkel suhtub loomemajandusse skepsisega ning rõhutab looja kui üksikisiku kesksele kohale jäämise tähtsust.
 • Uus sõna algatab uusi kultuuripoliitilisi arutelusid
  Mikko Lagerspetz, 03.11.2006, Sirp
  Lühike mõtisklus kultuuri majanduslike argumentide üle. Artiklis püstitatakse loomemajanduse teemal algatatud diskussioonile ülesandeks teha nähtavaks kriteeriumid, millest lähtudes langetatakse kultuuripoliitilisi otsuseid.
 • Vormilt komsomolsklik, sisult turu-usklik
  Peeter Laurits, 03.11.2006, Sirp
  Arvamusartikkel loomemajandusest, kus pööratakse tähelepanu loovuse industrialiseerimisele.
 • Kultuurimajade aeg
  Jürgen Rooste, 03.11.2006, Sirp
  Artiklis muretsetakse Kultuurikatla tuleviku pärast ning tuuakse positiivseks näiteks Genialistide klubi tegevus Tartus.
 • Kultuuri juhtimine?
  Berk Vaher, 17.11.2006, Sirp
  Artikkel analüüsib loomemajanduse võimalikkust ning seni toimunud teemakohast arutelu.
 • Muuseumist ja teatrist ei tohi saada kaubanduskeskust
  Berk Vaher, 17.11.2006, Sirp
  Intervjuu Milena Dragičević Šešićiga kultuurijuhtimisest, -korraldamisest ja -rahastamisest.
 • Katriin Fisch-Uibopuu: Kultuur ja kasum
  Katriin Fisch-Uibopuu, 18.11.2006, Postimees
  Artikkel kirjeldab ja tutvustab kultuuriorganisatsioonide struktuuri, missiooni, põhieesmärki, juhtimise protsessi ning juhi eeldusi.
 • Hea kultuur ja paha äri
  Katrin Ruus, 18.11.2006, Postimees
  Vestlusring Peeter Jalaka, Toomas Loo, Karin Hallas-Murula ning Rein Ojaga kultuuriorganisatsioonide juhtimisest. Lõppu on lisatud ka Katriin Fisch-Uibopuu kommentaar.
 • Viis valemüüti autoriõiguse kohta
  Heiki Pisuke, 24.11.2006, Sirp
  Artikkel lükkab ümber viis arvamust autorikaitse kohta.
 • Ettekanded laiendasid kultuurijuhtide mõteteringi euromõõtmega
  Raimu Hanson, Kerttu Jänese, 27.11.2006, Postimees
  Intervjuu konverentsil “Kultuurijuhtimine muutuvas keskkonnas” osalenud inimestega, saamaks teada, mida uut ja kasulikku õpiti.
 • Pealelend: ANDY FEIST
  Berk Vaher, 01.12.2006, Sirp
  Intervjuus on Andy Feistile esitatud mõned küsimused kultuurirahastamise ja bürokraatia teemadel.
 • Berliin on Euroopa süda
  Jaan Elken, 22.12.2006, Sirp
  Artikkel Elkeni osalemisest Euroopa kunstnike nõukogu aastakonverentsil ja kongressil. Tutvustatakse ECA ajalugu, tegemisi ning esinejaid, mainides põgusalt kultuuritööstust kui tulevikuvõimalust.

allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond