artiklid 2007

18. november, 2009
 • Tagantjärele tarkuse asemel
  Jan Kaus, 12.01.2007, Sirp
  Artikkel arutleb poliitika ja kultuuri omavahelisest lõhest ning ühe osana käsitletakse loomemajandust, proovides selle olemust põgusalt avada.
 • Loomemajanduse läbimurdeline aasta?
  Veiko Jürisson, 26.01.2007, Sirp
  Artikkel avab loomemajanduse tausta, toonitades, et loomemajanduspoliitika ei asenda kultuuripoliitikat. Kriitiline mõtteavalduste suhtes, mis ei ava teemat piisavalt.
 • Õigeaegset suhtlemist!
  Kaarel Tarand, Jan Kaus, 16.02.2007, Sirp
  Artiklis analüüsitakse erakondade kultuuriprogramme ning ühe teemana käsitletakse lühidalt loomemajandust.
 • Loovus toidab majandusarengu mootorit
  Veiko Jürisson, 21.02.2007, Postimees
  Artikkel selgitab loovmajanduse tausta ja olemust ning pöörab tähelepanu loovuse tähtsusele tänapäeva maailmas.
 • Kino taandub uhke kultuurikompleksi ees
  Rannar Raba, 09.03.2007, Sakala
  Intervjuu Anzori Barkalaja ja Tonio Tamraga. Tutvustatakse kino Rubiini maja asemele kavandatavat loomeinkubaatori ning kultuurikvartali ideed.
 • Ehk AITAb?
  Ott Karulin, 23.03.2007, Sirp
  Intervjuu teatrite kunstiliste ja peanäitejuhtide ning direktoritega ootustest uue kultuuriministri tegevuse suhtes.
 • Innovatsioonitoetused: fund the best, help the rest!
  Kitty Kubo, 30.03.2007, Eesti Ekspress
  Artikkel suunatud innovatsioonipoliitika selgitamisele ning selle rakendamisele Eestis. Tutvustatakse innovatsiooni mõiste laienemist, s.h disainile.
 • Kirjandus – ärkav majandusharu
  Kaarel Tarand, 06.04.2007, Sirp
  Intervjuu K. M. Sinijärvega kui vastse Eesti Kirjanike Liidu esimehega. Üheks teemaks on kirjanduse võimalik nimetamine majandusharuks.
 • Konnatiigistumisest
  Urmo Raus, 11.05.2007, Sirp
  Artikkel Eesti kunstis valitsevast “konnatiigi”-sündroomist, mis laieneb ka loomemajandusele.
 • Kirjanikud rihivad riigipalgale
  Rebekka Lotman, 02.06.2007, Postimees
  Uudisartikkel tutvustab kirjanike kavatsust riigilt kuupalka küsida. Samal teemal on arvamust küsitud Laine Jäneselt.
 • Peeter Laurits: Kultuur ei ole luksus
  Peeter Laurits, 16.06.2007, Postimees
  Artikkel tutvustab välismaa praktika näidete põhjal loomemajanduse võimalusi, kirjeldades täpsemalt autori residentuurikogemust Normandias. Artiklis õhutatakse eestlasi häid näiteid järgima.
 • “Kas Eesti pop vajab kaitset”?
  Argo Ideon, 21.06.2007, Eesti Ekspress
  Intervjuu Marju Länikuga tema magistritööst “Muusikaline loomemajandus Eestis”.
 • Laine Jänes: Eesti, laula oma laulu!
  Laine Jänes, 28.06.2007, Postimees
  Lühikeses sõnavõtus rõhutatakse peale kultuurilise identiteedi ka kultuuri ja majanduse koostöö vajalikkust.
 • Kui kultuur viia turule
  Tanel Jan Palgi, 17.07.2007, Virumaa Teataja
  Artiklis soositakse kultuuri ja majanduse koostööd ning tuuakse näiteid praktikast.
 • Loovklaster ei hammusta, vaid on loomingusõbralik
  Maria Mölder, 06.09.2007, Eesti Ekspress
  Artikkel vestlusringist Gesa Birnkrauti ja Veiko Jürissoniga. Teemadeks loovklastri olemus ja Eesti praktika võrdlemine suurte riikide praktikatega. Arvamust, miks Eestis pole loovklastrid hästi käivitunud, avaldavad Ülemiste City, Kultuurikatla, Areeni ja Kultuuriministeeriumi esindajad.
 • Patendid – liiga kõrge mäng Eesti jaoks?
  Teet Kalmus, 14.11.2007, Eesti Ekspress
  Artiklis selgitatakse patentide kasutamise strateegiaid, kehtivaid reegleid ja võimalusi.
 • Teet Kallas: rahva armastus ja tühi tasku
  Teet Kallas, 08.12.2007, Postimees
  Artikkel kirjanike tasustavusest ja elujärjest. Rõhku on pandud soovile anda kirjanikele riigi poolt palka.
 • Kultuurikatel loovuse keetmiseks
  Henrik Aavik, 14.12.2007, Äripäev
  Tutvustav artikkel Kultuurikatlast. Välja toodud ka Tallinn 2011 seos Kultuurikatlaga. Suur rõhk linnaruumi ärakasutamise teemal.
 • Eesti filmikunstitööstus elab üha enam välisriikidest tuleva raha toel
  Erik Aru, 19.12.2007, Ärileht
  Artikkel tutvustab Eesti filmimaailma rahajagamise süsteeme, baseerudes numbritele ja toetajate nimedele.

allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond