2011. aasta tõi Eestisse rekordsummas Põhja-Balti toetusi

06. veebruar, 2012

norden2011 oli eestlastele ülimalt edukas aasta, mil kultuuritoetuste kogusumma Põhjamaade Kultuuripunkti hallatavatest programmidest küündis 242 796 euroni. Eestlaste taotlused olid edukad ka Põhja- ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogrammis, millest toetati nii ettevõtteid kui ettevõtlusorganisatsioone ligi 100 000 euro ulatuses, moodustades ligi kolmandiku toetusfondist.


Varasemate aastatega võrreldes oli reisitoetuste saajaid kaks korda rohkem – stipendiaatide koguarv oli 161, neist 31 eraldati Eesti professionaalsete loomeinimeste sõitudeks. Ootuspäraselt külastati enim Soomet, kuid populaarse sihtkohana kasutati ka Taanit ja Rootsit. Samasugust tendentsi võis märgata ka põhjamaade taotlejate reisisihtides – Eesti oli populaarne soomlaste, taanlaste, rootslaste ja norralaste seas.

Pikaajalistest koostööprojektidest rahastati kokku 8 projekti, 4 neist pärinesid Eestist, nende seas pälvis toetust NUKU teatri projekt Põhja- ja Ida-Euroopa Nukukunstide Keskuste võrgustik „Erinevad kultuurid – üks keel“. Põhja- ja Baltimaade lühiajalistes koostööprojektides oli Eesti partnerite kaasatus 11 juhul (rahastatud projekte kokku 24).

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm pakub alates 2009. aastast reisitoetust loomeisikutele, tegevustoetust kunsti ja kultuuri loomeresidentuuridele ja koostööprojektidele. Selle programmi kõrval tegutseb edukalt ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetus – kultuuri ja kunsti programm, mis on samuti ellu kutsutud rikastama kultuurialast koostööd, kultuurivahetust nii Põhjalas kui sellest väljaspoolgi.

Mõlemaid programme haldab Põhjamaade Kultuuripunkt Helsingis. Huvi programmide vastu on olnud elav algusest saadik, hüppeliselt suurenes see 2010. aastal, kuid pidevalt kasvanud taotluste arv on suurendanud ka taotlevate projektide omavahelist konkurentsi.

Kultuuri mobiilsusprogrammis tehtud täiendused – reisistipendiumi saavad nüüd lisaks üksikisikutele taotleda ka kuni 6-liikmelised loomeühendused, reisi kestvus saab olla 1-10 päeva, reisistipendiumile lisandub päevaraha – muudavad selle mooduli küllap taotlejate silmis veelgi atraktiivsemaks, sest varasemad küsimused on näidanud nende muudatuste sisseviimise vajalikkust.

 

Loodetavasti aitavad toetused ergastada juba olemasolevat suhtlemist ja koostööd ning anda häid impulsse uuteks ja huvitavateks ettevõtmisteks Põhja- ja Balti kultuuriruumis.

 

Põhja- ja Baltimaade loovisikutele ja –ettevõtetele mõeldud toetuste kohta leiab täpsema info Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kodulehelt www.norden.ee.