2014 sügisest saab õppida arhitektuuri ka doktorantuuris

30. mai, 2014

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond avab sel sügisel loomingupõhise doktorantuuri. EKAs toimub doktoriõpe seni kolmel erialal: kunstiteadus, kunst ja disain ning muinsuskaitse ja konserveerimine. Võib ju küsida, et miks on olemasolevate õppekavade kõrval neljandana eraldi arhitektuuri doktoriõpet vaja?

Arhitektuur valdkonnana kaasab paratamatult nii reaal- kui ka humanitaarteadusi, nii tehnikat kui ka sotsiaaliat, kuid ise ei väljasta tavapäraseid teoreetilisi teadustöid, nii nagu see on tavaks näiteks kunstiteaduse valdkonnas. Selle vaieldamatult iseseisva eriala – arhitektuuri ja linnaehituse – tulem on ju ajalooliselt alati olnud loominguline töö, näiteks nii hooned, sealhulgas nende sisearhitektuur ja sellega seotud tootedisain, kui ka ruumiline planeerimine, linna(mööbli)disain ja maastikuarhitektuuri lahendused. Niisugusest vaatenurgast võiks arhitektuuril olla oluline ühisosa disainiga ja mõnes mõttes ka kunstiga, kuid kindlasti mitte sajaprotsendiliselt – arhitektuuri seos inseneeriaga on ju samuti suur ning mõõtkava, milles töötatakse, eristab seda disaini valdkonnast. Kuigi arhitektuur puutub sageli muinsuskaitse ja restaureerimise küsimustega, on siingi spetsiifika ja rõhuasetus erinev: muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu, arhitektuurimälestiste ning kunstimälestiste konserveerimine on spetsiifika ja sisu poolest arhitekti igapäevatööst ja suunitlusest üsna erinev, kuigi siingi võib leida puutepunkte.

Arhitektuurihariduse kraadiõppe osa on Euroopas võtmas praktikapõhise uurimistöö suunda (ingl design practice research). Seda suurelt osas tänu Austraalia kolleegide juba laialdasele edukale kogemusele. Arhitektuuri doktoriõpe on suundumas loomingupõhisema käsitluse poole nii Sint-Lucase arhitektuurikoolis (KU Leuven LUCA) Belgias, Gentis kui ka mujal, näiteks Århusi arhitektuurikoolis Taanis, Westminsteri ülikoolis Londonis, Glasgow’ kunstikoolis Šotimaal ja Ljubljana ülikoolis Sloveenias. EKA arhitektuuriteaduskond on nimetatud koolidega koos ellu viimas Euroopa Liidu 7. raamprogrammi poolt rahastatud ADAPT-r koostööprojekti, mille sisuks just loomingupõhine doktoriõppe arhitektuuri ja linnaehituse alal. Täiendav info arhitektuuriteaduskonna veebilehel ja veebilehelt.