2015 on muusika-aasta!

18. detsember, 2014

2015. aasta on kuulutatud muusika-aastaks, et tõsta tähelepanu keskmesse Eesti mitmekülgne muusikaelu, tutvustada publikule Eestis elavaid ja tegutsevaid heliloojaid ja interpreete. Muusika-aasta läbiviimist koordineerib muusika-aasta kuratoorium, mis tegutseb Eesti Muusikanõukogu juures. Muusika-aasta projektijuht on Kristel Üksvärav.

Muusika-aasta raames toimuvad erinevad kontserdid, festivalid, konkursid, konverentsid, koolikontserdid, loengud, näitused jpm. 2015. aastal saab helilooja Arvo Pärt 80. aastaseks ja helilooja Veljo Tormis 85, traditsiooniliselt toimub 1. oktoobril ka üle-Eestiline rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine. Muusika-aasta 2015 – kõlab hästi!

Muusikat on läbi aegade peetud pühaks, ülimaks, ilusaimaks. Muusikal on midagi sellist, mis meid kõiki puudutab.Muusika on ka meie mälestuste hoidja – eluhetked ja inimesed salvestuvad meie mällu läbi kindlate muusikapalade. Teatud olukordades võib muusika meid aidata rohkemgi, kui meie kõrval seisev inimene.

Täiesti eriline tunne on aga see, kui oskad ise muusikat teha. Pakkuda kuulajale seda miskit, mis paneb külmavärinad jooksma, saali hinge kinni hoides vakatama või rajult kaasa rokkima. Sõnumid, mida muusika edastab, on mõistetavad sõltumata rahvusest või keelest, mida kõneleme.

Muusika-aasta tegevuste juhtijaks on Eesti Muusikanõukogu ja elluviijateks Eesti muusikaelu edendavad ja propageerivad organisatsioonid, äri- ja mittetulundusühingud ning kõik teised asjast huvitatud isikud, kes saavad Eesti Muusikanõukogult antud tegevuste läbiviimiseks toetust või kes selleks toetust ei saa, kuid kelle tegevused kattuvad muusika-aasta eesmärkida ja nad soovivad selleks oma panust anda.

Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid alates 2000. aastast, eesmärgiga tuua igal aastal tähelepanu keskmesse üks valdkond või teema. Varasemalt on toimunud näiteks kunstiaasta, Eesti Teatri Aasta, muuseumiaasta, lugemisaasta, Eesti filmi aasta, kultuuripärandi aasta.

Leia rohkem informatsiooni siit.