25 Eesti erainvestorit asutasid äriinglite organisatsiooni

04. detsember, 2012

25 Eesti erainvestorit asutasid eelmisel nädalal mittetulundusühingu Eesti Äriinglite Assotsiatsioon (Estonian Business Angels Network ehk EstBAN), mille eesmärgiks on alustavatesse ettevõtetesse tehtavate nn seemneinvesteeringute mahu suurendamine Eestis.

 

Vastloodud ühingu juhatusse valiti Ivar Siimar, Allan Martinson, Marek Kiisa, Peeter Klanberg, Andrei Korobeinik, Hardi Kampus ja Harri Männistö.

«Sarnased äriinglite ühendused eksisteerivad kõigis arenenud riikides. Nende eesmärgiks on ühendada erainvestorite jõud, et suurendada nii investeeringute mahtu kui kvaliteeti. Soovime seeläbi edendada Eesti teadmispõhist majandust ja eksporti,» ütles ühingu loomise üks initsiaatoreid Ivar Siimar.

EstBANi hinnangul on varajase faasi investeeringute maht Eestis tänavu umbes 1 miljon eurot. Erainvestorid on osalenud selliste uute kasvuettevõtete nagu GrabCAD, Cherry Media, Cleveron, Modesat, Marinexplore ja teiste sarnaste ettevõtete rahastamises.

EstBANi eesmärk on Eestis tehtavate ingelinvesteeringute maht 2015. aastaks viiekordistada. Selleks ajaks võiks rahastatavate ettevõtet arv tõusta 25-ni aastas ning loodavate uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade arv tõusta kordades.

EstBAN kavatseb keskenduda mitmetele probleemidele: uute
investeerimisvõimaluste otsimine ja analüüs, investorite ja ettevõtjate kokkuviimine,investeerimisega seotud juriidiliste aspektide arendus jne. Ühingu liikmed teevad oma inveteerimisostuseid iseseisvalt või sündikeerituna.

«EstBAN ei ole ühe kitsa seltskonna klubi,» ütles Siimar. Teretulnud on kõik huvilised, kes on nõus panustama aega ja raha suure kasvupotentsiaaliga, kuid samal ajal riskantsesse ettevõtetesse.»
EstBAN on suunatud koostööle. Soovime leida head koostöömudelid Eesti
kasvuettevõtteid koondavate organisatsioonidega, ülikoolidega, äriinkubaatorite ja – kiirenditega. Koostöö Eesti Arengufondiga on sujunud juba aastaid, kuna fond kaasab kõigisse projektidesse alati erainvestoreid.

«Hästi toimiv riskikapitali turg mõjutab oluliselt uute töökohtade loomist, innovatsiooni ja majanduskasvu. EstBANi loomine Eesti Riskikapitali Assotsiatsiooni EstVCA kõrvale on loogiline samm» ütles Margus Uudam, EstVCA vastvalitud juhatuse esimees.