26. aprill on ülemaailmne intellektuaalomandi päev

26. aprill, 2010

26. aprillil tähistatakse üle maailma juba kümnendat korda intellektuaalomandi päeva. Eesti Patendiamet märgib seda Tartus 27. aprillil toimuva seminariga “Intellektuaalomand väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes”.

Ülemaailmse intellektuaalomandi päeva moto käesoleval aastal on “Innovatsioon – maailma ühendamine”.

Innovatsioon – maailma ühendamine

Mõned aastakümned tagasi jäi maailm enamikule inimestest suurel määral tundmatuks. Reisimine oli kulukas ja aeganõudev. Teadmised saadi raamatutest (paberilt) ja neid oli keeruline levitada. Telefoniteenuseid ei olnud paljudes paikades olemaski. Suurtest linnadest eemal oli juurdepääs väliskultuurile ja -kunstile piiratud.

Kiire innovatsioon ja selle üleilmne tarvituselevõtt on meie vaimset silmapiiri avardanud. Me oleme nüüd seotud nii füüsiliselt, intellektuaalselt, ühiskondlikult kui ka kultuuriliselt moodustel, mida oli varem võimatu ette kujutada. Me võime ühelt mandrilt teisele jõuda mõne tunniga. Peaaegu kogu planeedi ulatuses on meil võimalik informatsioonile ligi pääseda, näha üksteist ja kõnelda üksteisega, valida muusikat ning fotografeerida ja saata fotosid peopessa mahtuvat väikest vahendit kasutades.

Ülemaailmse veebi- ja traaditatehnoloogia toel toimival globaalsel suhtlusel on tohutu tähtsus tuleviku jaoks. “Vahemaade surma (olematuse)” tõttu ei ole meil enam füüsilise asukoha piiratust ja kasu on tohutu suur.

Veebipõhine õppimine vabastab varemalt isoleeritud kogukonnad, aidates vähendada teadmiste taseme kuristikku rahvaste vahel.

Keerukad videokonverentsitehnikad vähendavad komandeeringureise, vähendades seega meie tekitatud süsihappegaasikoguseid. Mobiiltelefonid, mida kasutab juba üle poole maailma rahvastikust, muudavad elusid ja kogukondi: päikese jõul töötavad mobiilid aitavad haigusi tuvastada, väikeettevõtteid juhtida ja koordineerida katastroofiabi aladel, mis olid varem ligipääsmatud.

Kiire andmejuhtimine ja -vahetus kiirendavad innovatsioonitsüklit kollektiivset innovatsiooni lihtsustades ja vastastikku kasulikku koostööd firmade, teadusasutuste ja üksikisikute vahel edendades. Samal ajal aitab digitehnika ühtmoodi mõtlevatel inimestel luua virtuaalseid platvorme, millelt lähtudes ühiste projektide ja eesmärkide nimel töötada, nagu WIPO veebipõhine huvirühmadeplatvorm, mille eesmärk on muuta ligipääs autoriõigustega kaitstud sisule lihtsamaks ligikaudu 314 miljonile vaegnägijale ja kirjutamishälbega inimesele kogu maailmas.

Innovaatilised tehnoloogiad loovad tõeliselt üleilmse kogukonna. Intellektuaalomandisüsteem on üks osa ühendamisprotsessist, mis lihtsustab info levitamist, nagu tehnoloogilise oskusteabe rikkus WIPO tasuta andmepankades. See moodustab kaubavahetusele ja tehnoloogiate levitamisele raami. See annab ajendi innovatsiooniks ja konkureerimiseks. See aitab struktureerida koostööd, mis on vajalik, et tulla toime heidutavate ülemaailmsete väljakutsetega, nagu meid kõiki puudutav kliimamuutus ja pidevalt tõusev energiavajadus. Taolise stiimulita oleks võinud kõikjal kasutusel olev, nüüdseks suhteliselt odav, lihtne ja tõhus töövahend jääda haruldaseks esemeks väheste jõukate inimeste käes.

WIPO töötab selle nimel, et tagada intellektuaalomandisüsteemi innovatsiooni ja loovuse toetamise põhifunktsiooni jätkuv teenimine ja süsteemist saadav kasu oleks kõikidele ligipääsetav – et aidata maailma lähemale tuua.

Taust

WIPO liikmesriigid alustasid ülemaailmse intellektuaalomandipäeva tähistamist aastal 2000, et tõsta avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandi rollist igapäevaelus ja tähistada panust, mida on uuendajad ja loojad teinud ühiskondade arenguks üle kogu maailma. Ülemaailmset intellektuaalomandipäeva tähistatakse igal aastal 26. aprillil, kuupäeval, mil jõustus WIPO loomise konventsioon.

Üritused

WIPO liikmesriikides ülemaailmse intellektuaalomandipäeva tähistamiseks korraldatavate ürituste kokkuvõtte leiate aadressil http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2010/activities.html