312 disainiettevõtet ja -organisatsiooni tegid ühisavalduse

20. märts, 2020

Disainiettevõtted algatasid pöördumise valitsusele, esitasid omapoolseid lahendusettepanekuid ja algatasid ka kahjude prognoosi.

Avaldame pöördumise:

Allakirjutanud disainiettevõtted ja -organisatsioonid tunnustavad valitsuse koroonaviirusega tegeleva komisjoni otsust kehtestada riigis eriolukord, et tõkestada Eestis COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut ja seada esikohale Eesti Vabariigi inimeste tervis. Samas on antud samm ja kujunenud olukord teiste valdkondade kõrval paratamatult seadnud väga raskesse olukorda ka Eesti disainiettevõtted, kelle seas on muuhulgas palju nii nišitooteid kui ka ettevõtetele disainiteenuseid pakkuvaid mikro- ja väikeettevõtteid, kes oma Eestis loodud ja valmistatud originaalloomingut ja teenuseid nii kodumaisel (sh turistidele) kui ka eksportturgudel turustavad.

Nii kohalike kui ülemaailmsete COVID-19 levikut tõkestavate meetmete tõttu on disainiettevõtjad eelolevateks kuudeks suurel määral kaotanud oma sissetuleku. Palume valitsuse kriisikomisjonil lisaks kõigele muule võtta päevakorda ka disainivaldkonna eraõiguslike osapoolte kantavate kahjude hindamise ning neid kahjusid maandavate mehhanismide loomise.

2015- 2017. aastatel tegutses Eestis disainivaldkonnas keskmiselt üle 700 ettevõtte, mille töötajate arv ületas tuhandet inimest. Disainiga tegelevate ettevõtete seas praktiliselt puuduvad suuremad kui 10 töötajaga ettevõtted, keskmiselt töötab ettevõttes 1,6 inimest. 2015-2017. aastate keskmiseks müügituluks kujunes 47 miljonit eurot, millest eksport moodustas umbes 30% (allikas: Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA 2019. aasta uuring).

Praegune kriis ähvardab väikefirmasid, kes aastatepikkuse töö tulemusena on suutnud käima panna väiketootmise või -büroo, investeerinud masinatesse või tarkvarasse, tööjõudu, turundusse ning alustanud aktiivselt eksporttegevusega. Kõige suuremad kuluartiklid on sarnaselt teiste väikeettevõtetega rent ja tööjõukulud.

Arvestades, et Eesti disainiettevõtted on oma unikaalsete toodete ja teenustega olulised Eesti maine kujundajad ja väikeettevõtted annavad Eestis rohkem lisandväärtust kui Euroopas keskmiselt (allikas: Rahajutud.ee, avaldatud 14.07.2018), oleks suur kaotus, kui lisandväärtust andvate ja riigi kuvandi loomisel suurt rolli etendavate väikeste disainifirmade arv peaks kriisi tõttu drastiliselt kahanema.

Kuna tekkinud olukorrast lähtuvalt on disainiettevõtted sattunud ülalkirjeldatud keerulisse olukorda, siis palume allakirjutanud ettevõtete ja organisatsioonidena valitsuse kriisikomisjonil kaaluda järgnevaid meetmeid juba tekkinud ja võimenduvast kriisist tekkivate majanduskahjude maandamiseks ja ootame riigi abi järgmistes punktides:

1.   Palume toetada disainiettevõtjaid seoses sissetulekute olulise vähenemisega või kadumisega. Praegune töölepingu seadus kohustab tööandjaid maksma tööseisaku ajal töötajatele keskmist tasu või annab võimaluse palga vähendamiseks kuupalga alammäärani kuni kolmeks kuuks 14 päevase etteteatamisega. Tekkinud olukord ei võimalda paraku loomeettevõtjatel enam seadusest tulenevaid nõudeid täita, seega palume leida võimalus töötajate palkade säilitamiseks ja/või koondamishüvitiste tasumiseks Töötukassa reservidest, et vältida disainiettevõtete maksejõuetust ning tagada nende tegevuse jätkumine ka pärast kriisi.

Ühtlasi teeme ettepaneku TLS muutmiseks, täiendades seda eriolukorra regulatsiooniga, mis võimaldaks:

a) kriisisituatsioonis saata töötajad tasustamata sundpuhkusele, kui ettevõtte käive väheneb rohkem kui 50% ja/või

b) sundpuhkusele saadetud töötajatele hüvitise maksmise töötuskindlustuse seaduse alusel töötuskindlustuse vahenditest ning vabastaks tööandja kohustusest tasuda selle aja eest tööjõumakse.

2. Palume karantiinis viibivatele töötajatele, hoolimata sümptomite avaldumisest, võimaldada alates esimesest päevast Haigekassa poolt makstavat haigushüvitist ja vabastada tööandja selle maksmise kohustusest.

3.   Palume eelkõige eriolukorra tingimustes eelistada riigihangetel eestimaist disaintoodangut või -teenuseid ning muuta paindlikumaks arvete esitamise kord, võimaldades esitada arveid ja/või väljamaksetaotlusi vajadusel kuupõhiselt. Samuti palume toetada riigiabi korras disainiettevõtjaid ning teha riiklikke tellimusi disaintoodangule ja -teenustele või soetada disainipoodide kinkekaarte. Meie töötajad on võimelised ümber kohanema ja töötama ka kodust, juhul kui neil on tööd, mida teha.

4.   Palume langetada disainiettevõtjate maksukoormust, eelkõige tööjõu- ning käibemaksu osas ning võimaldada maksude ajatamist ilma viiviseid nõudmata.

5.   Kuna paljud disainiettevõtjad on kasutanud erinevaid Euroopa Liidu, EAS-i jm toetusi, siis palume üle vaadata kehtestatud loomemajanduse toetusmeetmete tingimused, leevendada neid ning võimaldada täiendav aeg eesmärkide täitmiseks, et vältida võimalikke trahve ja tagasinõude otsuseid.

6.   Palume luua erakorralise riikliku fondi, mille kaudu eriolukorras hüvitada ettevõtetele saamata jäänud tulu ning samas ka toetada disainiettevõtjaid, osutades tagastamatut abi püsikulude (näiteks üürikulud) katmisel kriisiperioodil, mis võimaldaks majanduslangusest kiiremini ja kergemini väljuda.

7.   Palume luua toetusmeede ka sellistele loomeettevõtjatele, kes pakuvad oma toodet või teenust juhatuse liikme lepingu alusel või FIE-dena, et sissetulekute vähenemise või ettevõtte tegevuse lõpetamise korral oleks ka neil võimalus Töötukassast abi saada.

Disainerid on juba täna ühiselt astunud samme selleks, et koguda andmeid eelmainitud disainivaldkonna osapooltele tekkinud kahjude ulatusest. Lisaks teatavad disainiettevõtted, et on valmis täitma erinevaid tellimusi, mis aitaksid kriisi leevendada: näiteks tootma näomaske või osalema probleemidele lahenduse leidmise või prototüüpimise ja visualiseerimisega seotud ettevõtmistes.

Pöördumisele on alla kirjutanud:

Eesti Disainerite Liit MTÜ

Eesti Disainikeskus MTÜ

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia moeosakond

Eesti Kunstnike Liit MTÜ

Eesti Moedisaini Liit MTÜ

Eesti Naisarvutigraafikute Selts MTÜ

Loov Eesti MTÜ

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA

Viljandimaa Loomemajanduskeskus SA

2Pea OÜ / Tarmo Luisk

3D City OÜ / Sweet City Break

595 / New Vintage by Kriss

AD Angels OÜ

Adily OÜ

Aegaon OÜ / AEGAON965

Agregaat OÜ

Audio Shmaudio OÜ / Darja Popolitova Jewellery

Au3 Disain OÜ / Proomann Jewellery

Aki Loome OÜ / Agnes Veski Jewelry

Alfred & Partners OÜ / Estelon

Altalton OÜ / ALTON

Althea OÜ

Arno Fashion OÜ / Diana Arno

Artisana OÜ / Stella Soomlais Stuudio

Ars Experentia OÜ

Ars Machina OÜ / Katrin Veegen Jewellery  

Ars-Vasetööd OÜ

Art of Anni Ansmann OÜ / Anni Ansmann Accessories

Ateljee Tallinn OÜ/ Lilli Jahilo

Amerone OÜ / Pohjanheimo

Annika Jewellery OÜ/ Annika Kedelauk

AUR Studio OÜ / FRONT

Autoriehe OÜ / A-galerii

August RTW OÜ / August

Aus Design OÜ / Reet Aus

Bassein OÜ

Boora OÜ

BOP Animation OÜ / BOP!

Borealis OÜ/ Jaanus Orgusaar

Bottega Marrandi OÜ

Brand Manual OÜ

BrandNewDay OÜ

Beatus Plus OÜ

Butterfly Design OÜ

Britt Samoson FIE / Britt Samoson Design & Illustrations

Bränd Disain OÜ / BRäND

BYNEW OÜ

Celestialvirgin OÜ

Chocokoo OÜ

COUCOU OÜ / Krõõt Kukkur Illustrations

CraftCats OÜ

Crealia OÜ / BRAND NO.8

Creative Studio OÜ

Cyberjewellery OÜ

Dadamora OÜ / Dadamora

Dajo OÜ / Sigrid Kuusk

Darker OÜ / XAOS

Davaimood OÜ

Dharma Fashion OÜ

DDB Eesti OÜ

Delab OÜ

DeMoog OÜ/ DeMoog Design House

Design Cave OÜ

Design Hub OÜ / WOH

Designers Team OÜ

Designnut OÜ

Design ux OÜ / DUX

Dint OÜ

Disaini- ja Arhitektuurigalerii MTÜ

Doubleone OÜ / carolxott

Eesti Ajalooliste Tapeetide Kogu MTÜ

Ehestu OÜ

EHEsummatavet OÜ / Kärt Summatavet

Ehe Lumm OÜ / Linda al-Assi Jewellery

EHM Design OÜ / Eve Hanson

Ellen Richard Design OÜ / ELLEN RICHARD

Enceladus OÜ / LÕÕM

Ennos studio OÜ / Ennos

Estonia1918 OÜ / Estonia 1918 Käekellad

Etskae OÜ / Etskae

Eva Unt Disain Oü

Ettel OÜ / Ettel Jewellery

E.Tolmats OÜ / Piret Loog

Equo OÜ / Anuki

Faaz OÜ

Fabritseeritud aktid OÜ / annalutter

Fashion Online OÜ / Iris Janvier

Ferrum Fabrica OÜ

Fii OÜ / Argo Tamm

Fiktsioon OÜ / Claudia Lepik

Flowing Group OÜ / Fumi Lights

Formaat OÜ / Iris Kivisalu

Friik OÜ

GALANTERII OÜ

GAC Capital Partners OÜ / Gerli A Chantelle Couture

GTU OÜ

Gisetti Studio OÜ/ Gisetti

GR Design OÜ

Guild Hattery OÜ / Guild Hattery

Haruharu OÜ / Bold Tuesday

HerMer Productions OÜ/ Herkki Erich Merila

Hertta OÜ/ Hertta

Hilpdesign OÜ / HILP

Hobuse Unenägu OÜ/ Keiu Koppel

HOOVIEHE UÜ/Ülle Kõuts autoriehted

Homne Agentuur OÜ / Homne

Homewalldesigns OÜ

Hmmm OÜ / Hmmm Creative Studio, Karl Saluveer, Helene Vetik

Idea AD AS / Havas Creative

Ideasi OÜ / Tornimale

Ideeklaas OÜ

Identity OÜ

IHKA Design OÜ

Jaam Kahele OÜ/ Kalamaja Printsess

Jangel OÜ / Jangel

Jelena Tikunova Design FIE / Helena Tikunova Design

Jewellery For People OÜ/ Ehted Inimestele

Jipikaje OÜ

Joon-Stuudio OÜ

Jujuub OÜ / Katre Salu

Just Creative OÜ

Jüriso Kuubis OÜ / Pillezoo

KAAL Disain OÜ

Kaaren OÜ / Kaaren Stuudio

Kajaja OÜ / Seco by Jane Aus

KajaLood OÜ / Disainiekspert

Kalle HT

Karl Disain OÜ / Framed by Karl

Kaleido Design OÜ / Liisa Soolepp

Katre Meistrikoda OÜ / Katré

Katariina Gild MTÜ

Kedrina Jewellery OÜ / KEDRINA

Keha3 OÜ / KEHA3

Kifty OÜ / KIFT

Kindastuudio OÜ / Kristel Suigussaar Design

Kinoos Invest OÜ / Kriss Soonik

Kirssdesign OÜ / KIRSS – Liis Kirss

Kollane Konn OÜ

Kolmlõige OÜ / Aldo Järvsoo

Kooperatiiv OÜ

KOOR OÜ

Koosdisain OÜ/ KOOS

Korsarprint/ OÜ / Karl Korsar

Korsar OÜ/ Hanna Korsar

HK Design OÜ / Hanna Korsar Ateljee

Krid Creative OÜ

Kujunduskuurort OÜ

Kultivaator OÜ

Kuuki OÜ

Kuul OÜ / k u u l

Kunstipureja OÜ / IVA

KÄT Disain OÜ / KÄT

K&R Kullasepad OÜ

La La Land OÜ

Lava OÜ / Safal KIDS

Leather Design OÜ / Kadri Kruus – Bags and Accessories

Lentsius Design OÜ

Lepp ja Nagel OÜ / Kristjan Mändmaa

Lind Keraamika OÜ / Arro Porcelain

Little Sun OÜ / Happy Bows

Lizkiz OÜ / Lizkiz Couture

Loomelabor OÜ / Annike Laigo

Louki OÜ

Luminée OÜ / Marita Lumi

LUM Partner OÜ / Igor Volkov

Luste OÜ

Luxe Hapsal OÜ / Luxe Hapsal

LSB OÜ / Lucky Laika

Lühikese Jala Galerii OÜ

Lyubov OÜ

Maarjas Design OÜ / Maarja Sööt Design

Mammu Couture OÜ / Mammu Couture

Mardikas ja Põrnikas OÜ / OliverMartin

Mare Kelpman Tekstiilistuudio OÜ / kelpman textile

Maria Rästa Design OÜ / Maria Rästa Design

Marimo Fashion OÜ / Marimo

Metallistuudio OÜ / Kõu Metallistuudio

Meliorad OÜ

MediaShock OÜ

Me-We OÜ

Mialeela OÜ / Mia & Leela

Mikl OÜ / MI/KL Industrial Design Studio

Mimi Disain OÜ/ Mimi Disain

MINU Clothing OÜ / GUILD

Miurio Decor OÜ / Miurio, Miurio Accessories

MMIDS OÜ / Mihkel Masso Industrial Design Studio

Moda Nova OÜ / Riina Põldroos

Moesaatkond OÜ / Ketlin Bachmann

Moi Stuudio OÜ / MOI

Mokoko Labs OÜ / Mokoko

Monquer OÜ / Hyrv

MT Partners OÜ / PaintbarShop

MTI OÜ

Muut OÜ

Mudu OÜ / Niidik

NUUNUU OÜ

Männi Disaini OÜ

Märss OÜ / MÄRSS

Newton Marketing OÜ / Newton

Niion EST OÜ / Niion

NOPE OÜ / NOPE

Nordhale International OÜ / Nordhale

Nordic Business OÜ

NYMF OÜ / NYMF Fashion

Oh My OÜ

Ooloom Likes You OÜ / Ööloom

Oomyo OÜ

Pachel Kullassepp OÜ

Patsy & Eddie OÜ / Kopli Couture

Pauliina OÜ/ Margit Paulin Jewellery

Pehmö UÜ / Pehmö

Pesuliisu OÜ

Piiritus OÜ

Pinnamuster OÜ

PINOKAR OÜ / Castlebird Rose

Piret Kartus FIE

Plank Plank OÜ

Platvorm OÜ

Polaar Studio OÜ

Premadesign OÜ

Pupiper OÜ / Piret Puppart

Purpurpunane OÜ

Puudrinägu OÜ / Stuudio Puudrinägu

Ideeline OÜ / Reactive

Redwall OÜ

Reinula ja Stern OÜ / Lee Reinula Ateljee

Rethinkers OÜ / Rethink

Rikkeriin Klaas OÜ / Kateriin Rikken Glass

RNDisain OÜ / Raili Nõlvak

Rocketfeeds OÜ/ TALI Disainipood

Rohelised Robotid OÜ / EERIN

Roosimölder OÜ / Emma Leppermann

RSKS OÜ / RSKS Design

Ruum 414 OÜ

Ruumilabor OÜ

R&B Studio OÜ / Birgit Pählapuu Glass Design

Safriid OÜ / Birgit Skolimowski Jewellery

Saima Priks Disain OÜ

Serireklaam OÜ

SHOPSERGEI OÜ

Siidilaevad OÜ / Kaia Saarna Jewelry Art

Siirup OÜ

Smoked Sparrow OÜ

SOMA jewellery OÜ / SOMA Jewellery

Stoppkaader OÜ / Maris Tomba

Studio Ood OÜ

Stuudio Gram MTÜ

Stuudio Stuudio GD OÜ

Stuudiomy OÜ / M.Y. Stuudio

ST Parka OÜ / Seasoned Traveler

Stuudio Habakukk OÜ

Supermoon OÜ / Marit Ilison Creative Atelier

Susimust Active OÜ / Susimust

Suuslik OÜ

Sviiter OÜ / Sviiter Design Agency

Sünkmust OÜ / Kirke

Sylph OÜ / Sylph Designs

Zebra Studio OÜ / Kadi Veesaar Jewellery

Ziggy & Kassia OÜ

Taikonaut OÜ

Tallinn Dolls OÜ

Tallinna Nahakoda OÜ / Craftory

Talken Design OÜ/ Talken Design

Tamma design OÜ / Tamma Design

Tammikdisain OÜ / Marju Tammik

Tamm Ruudus OÜ

Tandit Vision OÜ / Oksana Tandit

Tank OÜ

Tarbedisain OÜ / Teele-Eesti käsitöö ja disain

T-Design OÜ

Technical Garment Design OÜ / TeGaDe

Teenu OÜ / Teenu

The Korsar OÜ/ The Korsars

Think Design OÜ

Tie&Apron OÜ

Tiina Talumees Moestuudio OÜ

Tore OÜ

Triibuvineer OÜ

Truu OÜ / Merle Kasonen Jewellery

Tume Hall OÜ / Oot-Oot Stuudio

Tuumik Stuudio OÜ

Tohuto OÜ

Tort & Tort OÜ

UniOrganic OÜ

Untitled Zoo OÜ

Unt ja Tammik OÜ / Unt / Tammik

Upstairs OÜ / Upstairs Studio

Uun.H OÜ / UUN

UX Advisors OÜ / UX Estonia

Vaim OÜ

Valdek Laur Digital OÜ

Valge Kuup OÜ

Valhalla Living OÜ

VanDahl OÜ / Disainibüroo VanDahl

Varkki OÜ / VARKKI

Velvet OÜ

Villapai OÜ

Vintage Beauty OÜ / Vintage Chick

Vulpes Digital OÜ

Väikesed Asjad OÜ / Les Petites – Balti Disainipood ja Looduspood

Walgus Media OÜ / Walgus

Waltinaccessory OÜ / Waltin

Wide Horizons OÜ

Wink Inspired OÜ / WINK

WildWoman OÜ / WildWoman Ehtepood

Woolish Knitting OÜ / Woolish

Woolhouse OÜ

Work Work Work OÜ

Wulcan OÜ

Õhuloss OÜ / Tanel Veenre Jewellery

Ükskomakaks OÜ / New Rustic