56. rahvusvahelise veneetsia kunstibiennaali eesti paviljoni konkurss

25. detsember, 2013

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kuulutab välja konkursi 56. rahvusvahelise Veneetsia biennaali Eesti paviljoni projektidele. Veneetsia biennaal on vanim ning suurim rahvusvaheline kunstifoorum, kus Eesti osaleb oma paviljoniga Veneetsias 1997. aastast. Eesti ekspositsiooni korraldajaks on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.

 

PROJEKTIDE ESITAMISE TÄHTAEG: 31. märts 2014 kell 12.00

Konkursile ootame detailselt läbimõeldud kaasaegse kunsti näituse projekte, mis sisaldavad selgelt väljendatud näituse kontseptsiooni, ruumilahenduse visandit, produktsiooni eelarvet, tööplaani, kataloogi kontseptsiooni ja sisu kirjeldust, kommunikatsiooniplaani ja kinnitatud töörühma nimekirja.

Osalustingimused

  • Kunstiprojektis võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi kodanikud.

  • Projekti võivad esitada nii kuraator või kuraatorid kunstniku või kunstnikega kui ka vastupidi. Näituseprojekt peab olema kureeritud.

  • Näituse kontseptsiooni väljatöötamise ja vastavasisulise visandi (vähemalt 3600 tm) kirjaliku esitamise tähtaeg on 31. märtsil 2014 kell 12.00. Kõik materjalid tuleb esitada Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusesse.

I Hindamiskriteeriumid

Projektidelt ootame:

1. Kunstiprojekti eelarvet ja tehnilist kirjeldust:

– ülevaadet materjalidest ja tehnikast, mida projekt vajab ehk näituse produktsioonikulude prognoosi;

– eelarve kalkulatsiooni, mis toetub reaalsetele hinnapakkumistele.

NB! Riigieelarvelises eraldises on ekspositsiooni tootmiskuludeks (eksponeeritavate teoste produtseerimine, installatsioonimaterjalide ja ekspositsiooni inventari ost, tehnika rent või ost jms) fikseeritud 10 000 eurot. Kui projekti eelarve ei mahu neisse piiridesse, palume esitada ka lisarahastuse leidmise plaani.

2. Ammendav nimeline loetelu kõikidest kunstnikest, kuraatoritest, kujundajatest ja kataloogi kaasautoritest, kes esitatava projekti võidu korral osutuvad konkursi stipendiaatideks. Lisaks kõikide projektis osalejate elulookirjeldused ning lühike ülevaade iga osaleja panusest näituseprojekti.

3. Projekti teostamise tööplaan.

4. Võimalikult detailne ekspositsiooni ruumikontseptsioon.

II Juriidilised suhted

1. KKEK on Eesti ekspositsiooni esindaja Veneetsia biennaalil ja korraldab ekspositsiooni organisatsioonilise ja tehnilise toimimise.

2. Kuraatori, kunstniku ja KKEK vahelised suhted sätestatakse vastava lepinguga, kus lepitakse kokku iga osapoole õigused, vastutused ja kohustused.

3. Konkurss on avalik, mis tähendab, et projekti esitamisel kinnitavad kõik osalejad oma nõusolekut projektis osalemises allkirjaga. Konkursil osalejatest kuulutatakse välja vaid võitja, teised projektid jäävad konfidentsiaalseks.

Meelespea!

  • Laekunud avaldused läbivad tähtajale järgneva kolme tööpäeva jooksul esialgse kontrolli, vajadusel nõutakse avalduse esitajatelt täiendavaid materjale või esitatud materjalide täpsustamist kahe tööpäeva jooksul alates kontrollitulemuste edastamisest avalduse esitajale.

  • Soovitame avaldused esitada varakult enne tähtaega eelkonsultatsioonideks ning vajalike täienduste õigeaegseks sisseviimiseks.

  • Laekunud ja konkursitingimustele kvalifitseerunud avalduste põhjal selgitab KKEK nõukogu ja juhataja, kultuuriministeeriumi esindaja ja kaks rahvusvahelisel kunstiväljal töötavat väliseksperti välja võidutöö 2014. aasta aprillikuu jooksul. Võidutöö avalikustatakse mai esimeses pooles.

  • 56. Veneetsia kunstibiennaali toimumiskuupäevadeks on 9. mai – 22. november 2015.

Põhiplaanid ja fotod ruumidest laetakse üles www.cca.ee jaanuaris 2014.

Küsimused ja täiendav info:

Maria Arusoo, Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni komissar
maria@cca.ee
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Vabaduse väljak 6
10146 Tallinn
tel. 631 40 50