57. rahvusvahelise Veneetsia biennaali Eesti paviljoni ekspositsiooni konkurss

28. oktoober, 2015

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kuulutab välja 57. rahvusvahelise Veneetsia biennaali Eesti paviljoni näituseprojektide konkursi. Veneetsia biennaal on vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum, kus Eesti oma paviljoniga osaleb üheteistkümnendat korda. Eesti ekspositsiooni korraldajaks on SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (edaspidi KKEK). Eesti osalemist Veneetsia biennaalil rahastab Kultuuriministeerium

Konkursile ootame detailselt läbimõeldud kaasaegse kunsti näituseprojekte, mis sisaldavad selgelt väljendatud näituse- ja kataloogikontseptsiooni, ruumilahenduse visandit, teostuse eelarvet, tööplaani ning projektiga seotud töörühma nimekirja.

Osalustingimused:

1. Näituseprojekt peab olema kureeritud. Osaleda võib nii isiku- kui ka grupinäitusega.

2. Üks taotluse esitajaid peab olema Eesti kodanik või resident.

3. Näitusekontseptsiooni ja selle konteksti väljatöötamise ning vastavasisulise kavandi (vähemalt 3600 tm) kirjaliku esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016 kell 12.00 (keskpäeval). Kõik materjalid tuleb esitada Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusele (post@cca.ee ja/või Vabaduse väljak 6, Tallinn). Kuna projekte hindab rahvusvaheline žürii, siis tuleb projekti kontseptsioon esitada kakskeelsena – eesti ja inglise keeles.

Esitatavalt projektilt ootame:

1. Ambitsioonikat, kõrge kunstilise tasemega näitusekava, mis on terviklik, originaalne ja kõnekas nii kohaliku kui ka rahvusvahelise kunstielu kontekstis.

2. Eelarvet ja tehnilist kirjeldust, mis sisaldab:

– ülevaadet materjalidest ja tehnikast, mida on vaja projekti realiseerimiseks ehk näituse teostusplaani jätkusuutlikkuse prognoosi;

– eelarve kalkulatsiooni, mis toetub reaalsetele hinnapakkumistele.

NB! Riigieelarvelisest toetusest on ekspositsiooni tootmiskuludeks (eksponeeritavate teoste produtseerimine, installatsioonimaterjalide ja ekspositsiooni inventari ost, tehnika rent või ost) fikseeritud 20 000 eurot. Juhul kui planeeritav kulu on suurem, tuleb läbi mõelda ja teatavaks teha era- ja/või kaasrahastuse võimalused.

3. Ammendavat nimelist loetelu kirjalike kinnitustega kõigilt kunstnikelt, kuraatoritelt, kujundajatelt ja kataloogi kaasautoritelt, kes esitatava projekti võidu korral osutuvad konkursi stipendiaatideks. Lisaks kirjeldus projektis osalejate varasemast töökogemusest ning lühike ülevaade iga osaleja panusest näituseprojekti. Koostööpartnerite kaasamise puhul nende panus projekti.

4. Teostusplaani etappide kaupa.

5. Võimalikult detailset ekspositsiooni ruumikontseptsiooni, võttes aluseks kahe viimase Eesti paviljoni asukoha Palazzo Malipiero ruumides.

Projektide hindamisel võetakse arvesse:

1. Näituseidee aktuaalsust kaasaegse kunsti kontekstis

2. Näituseidee rahvusvahelist haaret ja aktuaalsust

3. Projekti panust Eesti kunstimaastikule

4. Näituseprojekti eeldatavat ruumimõju

5. Projektitiimi professionaalsust ja varasemaid kogemusi

6. Projekti teostatavuse realistlikkust (eelarve ja mastaabi plaanides)

Õiguslikud suhted

1. KKEK on Eesti ekspositsiooni esindaja Veneetsia biennaalil ja korraldab ekspositsiooni organisatoorse ja tehnilise toimimise.

2. Kuraatori, kunstniku ja KKEKi vahelised suhted sätestatakse vastava lepinguga, kus tuuakse välja osapoolte õigused ja kohustused.

3. Konkurss on avalik, mis tähendab, et projekti esitamisel kinnitavad kõik osalejad oma nõusolekut projektis osalemises allkirjaga.

4. Konkursil osalejatest kuulutatakse välja vaid võitja, teised projektid jäävad konfidentsiaalseks.

5. Võidutöö realiseerimiseks teeb võitja koostööd KKEKiga. Vastutava korraldajana jääb KKEKile õigus teha ettepanekuid projekti arendamiseks ning arutada läbi koostööpartnerite kaasamine.

6. KKEK jätab endale õiguse teha konkursi tingimustes ja projekti realiseerimise üksikasjades muudatusi, mis on objektiivselt põhjendatud või tingitud keskusest mitteolenevatest asjaoludest.

Meelespea!

  • Laekunud avaldused läbivad tähtajale järgneva kolme tööpäeva jooksul esialgse kontrolli. Vajadusel nõutakse avalduse esitajatelt täiendavaid materjale või esitatud materjalide täpsustamist kahe tööpäeva jooksul alates tulemuste edastamisest avalduse esitajale.
  • Soovitame avaldused esitada varakult enne tähtaega eelkonsultatsioonideks ning vajalike täienduste õigeaegseks sisseviimiseks.
  • Laekunud ja konkursitingimustele kvalifitseerunud avalduste põhjal selgitavad KKEKi nõukogu ja juhataja, Kultuuriministeeriumi esindaja ning kaks rahvusvahelisel kunstiväljal töötavat väliseksperti 2016. aasta aprillikuu jooksul välja võidutöö.
  • Võidutöö avalikustatakse hiljemalt mai esimeses pooles. Žüriil ei ole kohustust anda tagasisidet valikust väljajäänud projektide kohta.

 

57. Veneetsia biennaali toimumiskuupäevadeks on mai–november 2017.

Põhiplaanid ja fotod ruumidest leiate: http://www.cca.ee/ruumid

2016. aasta jaanuaris korraldab KKEK infotunni, kus jagatakse teavet Veneetsia biennaali Eesti paviljoni teostuse, kommunikatsiooni ja eelarveliste küsimuste kohta ning vastatakse huviliste küsimustele, mis puudutavad paviljoni näituse planeerimist. Jälgige infot KKEKi kodulehel www.cca.ee

 

Küsimused ja täiendav info:

Maria Arusoo

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar

maria@cca.ee

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

Vabaduse väljak 6

10146 Tallinn

Tel 631 4050