6.12 Viljandis: Uuringu tutvustus: Milline oli Viljandi Kitarrifestivali majanduslik mõju?

29. november, 2010
alt Esmaspäeval, 6. detsembril kell 12:00 tutvustab Loov Eesti vastvalminud uuringu tulemusi seminaril “Kuidas mõjutavad kultuurisündmused piirkondade arengut?” Viljandi Kultuuriakadeemias, (Posti 1, Viljandi ) auditoorium 221, 2.korrus.
Eestis toimub igal aastal sadu kultuuri- ja spordiüritusi, mis lisaks kultuurielu rikastamisele ja meelelahutuse pakkumisele omavad olulist mõju kohalikule majandusele. Nende ürituste korraldamine tõstab toimumiskoha tuntust ja soodustab turismi, tuues otsest kasu ettevõtjatele, eeskätt teenusepakkujatele.

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringu eesmärk oli analüüsida rohkem kui päev kestva kultuurisündmuse majanduslikku mõju regiooni majandusele. Töö ei kajasta ainult korraldajate finantsnäitajaid ega kasu saanud ettevõtete tulude absoluutsuurusi, vaid kirjeldab laiemalt toimunud ürituse mõju piirkonnale läbi eksperthinnangute. Lisaks innustavad töö autorid kohalikke omavalitsusi ja ürituste korraldajaid varasemast tihedamale koostööle ja sellest tulenevale majandusliku aktiivsuse tõusule.

Regionaalse majandusliku mõju analüüs Viljandi Kitarrifestivali näitel on suurema 2011. aastal toimuva üle-eestilise kultuuri- ja spordisündmuste majandusliku mõju uuringu
pilootprojekt. Uuring on valminud Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi Loov Eesti tellimusel.

Esinevad Sirpa Sippola (Tampere Region Festivals), Marje Josing (Eesti Konjunktuuriinstituut), Anzori Barkalaja (Viljandi Kultuuriakadeemia), Jorma Sarv (Kultuuriministeerium).

Palun registreeri 3. detsembriks seminar@looveesti.ee

Vaata täpset kava SIIT

Seminari toetab Norden.
Uuringu kokkuvõttega saad tutvuda SIIN