Vaata loomemajanduse viimast statistikat

10. märts, 2015

Loomemajanduses  on hõivatud rohkem inimesi kui autotööstuses, keemiatööstuses ja telekommunikatsioonisektoris kokku, letaks Ernst & Young’i raportis  “Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU”

Kogu raport on allalaaditav SIIT