Aasia liidrid hindavad loovust majanduses eurooplastest enam

12. märts, 2015

Kas maailma juhid erinevad üksteisest? Seda uuris Harvardi Ülikooli hiljutine International Business Report. Nad küsisid 3400 ärijuhilt 45 riigis, kui tähtsaks nad peavad erinevaid aspekte juhtimises.

Küsitlusest selgusid huvitavad kultuurilised erinevused. Samal ajal kui ausus ja läbipaistvus, kommunikatsioon ja positiivne suhtumine olid peaaegu universaalsed, tulid olulised erinevused välja suhtumises loovusesse ja intuitsiooni.
Vaid 57% euroopa juhtidest pidas loovust oluliseks samal ajal kui see oli oluline 85%le aasia juhtidest. Loovust pidasid teistest enam tähtsaks arenevate maade juhid, euroopas olid enam “tratditsionalistid.”

Loe lähemalt