Adobe uuring: loovus teeb inimesed õnnelikumaks ja firmad edukamaks

01. detsember, 2016

Meie hea partner, Indrek Maripuu Loovusaidast, sirvis Adobe uuringut ja tõi välja mõned olulisemad punktid selles.

Adobe avaldas oma globaalse uuringu  “State of Create: 2016″. Lühidalt öeldes – organisatsioonid, mis väärtustavad loovust suurendavad 78% osalejate arvates töötajate produktiivsust ning nende töötajad on õnnelikumad (76%).
Majanduslik mõju

Kuigi õnnelikke oli loojate seas rohkem, ei ole see peamine iva. Nimelt on uuringus osalejate arvates sellel otsesed majanduslikud tagajärjed – loovad tüübid on enda arvates enesekindlamad ning on paremad probleemide lahendajad. 46% nendest uskus, et nad suudavad muudatusi käivitada, samal ajal kui ennast mitte loovaks pidajate seas oli see näitaja ainult 15%.

 Juhid proovivad jõuga produktiivsust saavutada

Uuring leidis, et organisatsioonid, mis investeerivad loovusesse ja loova keskkonna kujundamisesse ning annavad töötajatele suurema vabaduse, tõstavad organisatsiooni innovaatilisust, töötajate produktiivsust ja klientide rahulolu. Aga juhid ei oska seda ära kasutada – kümnest vastanust kaheksa leidis, et nad tunnetavad kasvavat organisatsioonipoolset survet olla järjest produktiivsem. On paradoksaalne, et juhid ei näe loovusesse investeerimist kui vahendit produktiivsuse suurendamiseks.

Vanuseline erinevus

Kuni 35 aastased peavad ennast keskmiselt loovamakas kui 51+ aastased – vastavalt siis 48% ja 38%. Samuti on nad meelsamini valmis loovuse suurendamiseks kasutama tehnoloogiat – 63% vs 49%. Milline on Sinu meeskonna vanuseline läbilõige?

Loovuse ja disaini mõju ostuotsustele

Tarbijatena leidsid osalejad, et hea disain suurendab nende brändilojaalsust ning on kaalukas argument ostuotsuste tegemisel. Samuti ollakse valmis hea disaini eest rohkem maksma. 65% leidis, et hea disain on täna olulisem kui viis aastat tagasi.

Mida siis teha?

Vastus on ühemõtteline – kuna loovuse mõju organisatsiooni tulemustele on suur ja see kasvab veelgi, tuleb investeerida loovama keskkonna ja meeskonna ülesehitamisesse. Uuringus osalejatest ainult 31% leidis, et nad kasutavad kogu oma loovust ning vaid 41% julges ennast üldse loovaks pidada. Kasvuruumi jätkub!

Vaata ka Loovusaida blogi