Aita valida aasta parim ja halvim seadus

28. jaanuar, 2014

man-figure-pushes-paragraphOma põhjendatud ettepanekuid oodatakse hiljemalt 13. veebruariks 2014 aadressil Teenusmajanduskoja infomeilile. Parimaks ja halvimaks valitud seadused kuulutatakse välja avalikult veebruari lõpus. Komisjon põhjendab oma valikut avalikult.

Konkursil võivad osaleda 2013. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud seadused, Vabariigi Valitsuse määrused, Vabariigi Valitsuse ministri või kohaliku omavalitsuse määrused.

Seadused kandideerivad kahes kategoorias:
(a) Parim seadus – osalevad seadused, mille menetlemise käigus on kõige enam järgitud Head
Õigusloome Tava.
(b) Halvim seadus – osalevad seadused, mille menetlemise käigus on kõige enam eiratud Head Õigusloome Tava.
Seega on parima ja halvima seaduse konkursil mõõdupuuks vastavus Hea Õigusloome Tavale, mitte aga näiteks poliitiline eelistus. Hea Õigusloome Tava tekstiga saab tutvuda SIIN

Parimaid ja halvimaid seadusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad Teenusmajanduse Koja, Juristide Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Postimehe toimetuse esindaja.

Eelmisel aastal kuulutati 2012.a parimaks avaliku teabe seaduse muudatused. 2012.a halvimaks seaduseks osutus ‘vastuvõtmata seadus’ ehk erakondade rahastamist korraldavate seaduste vastuvõtmata jätmine.

2013.aasta lõpus tõusis seoses käibemaksuseaduse muudatuste menetlemisega Riigikogus teravalt üles küsimus Hea Õigusloome Tava järgmise olulisusest. Vabariigi president oma otsuses käibemaksuseaduse muudatuste tagasilükkamise kohta rõhutas, et õigusloome peab olema läbimõeldud ja kaasav. Teenusmajanduse Koja arvates on seetõttu konkursi eesmärk läbi tunnustuse ja taunimise tõsta õiguskultuuri jätkuvalt ajakohane. Hea Õigusloome Tava on Teenusmajanduse Koja poolt koostatud eesmärgiga tagada igaühe põhiseaduslikud õigused ja vabadused, suurendada õigusloome läbipaistvust ja tõsta Eesti konkurentsivõimet. Konkurssi parima ja halvima seaduse leidmiseks koostöös Postimehega korraldatakse juba kolmandat korda.