Ajakirja Ehituskunst 55. numbri ilmumist tähistatakse arhitektuurihariduse teemalise vestlusõhtuga

03. detsember, 2012

Neljapäeval, 6. detsembril kell 19 toimub Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna ruumides (Pikk 20) Ehituskunsti värskele numbrile pühendatud vestlusõhtu.

Eesti vanima arhitektuuriajakirja Ehituskunsti 55. number vaatleb teemat “Arhitektuuriharidus oma digitaalse reprodutseeritavuse ajastul”. Autorid kirjutavad kõrghariduse kriitikast ja selle võimalikest alternatiividest, arhitektuurist kui praktikast ja uurimusest, arhitektuuriharidusest tänapäeva Venemaal, infotehnoloogia mõjust arhitektuurile ja haridusele, arhitekti rollist, kopeerimisest, transdistsiplinaarsusest ja paljust muust. Enamik mõtteist ja tähelepanekuist on laiendatavad ka kunstiharidusele ning kõrgharidusele üldisemalt.

Ehituskunsti peatoimetajad Aet Ader ja Kadri Klementi nimetavad haridust praeguse hetke keskseks jõuks igas valdkonnas:

“Alates internetis vabalt kättesaadavatest tippülikoolide loengutest oma-algatuslike koolideni – haridus ei ole kunagi varem olnud ligipääsetavam ega kohandatavam. Kuidas mõjutab virtuaalne reaalset? Mis kaasneb erialadevaheliste piiride hägustumisega? Milline on hariduse ja harituse tulevik? – Need on küsimused, millele otsitakse ja pakutakse just praegu arvukalt vastuseid.”

6. detsembril toimuvast hariduseteemalisest vestlusringist võtavad osa EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Toomas Tammis, EKA kunstiteaduse doktorant Maarin Ektermann, EKA arhitektuuriteaduskonna teadur, 3D labori juhataja ja arhitekt Martin Melioranski, arhitektuurimagistrant Alvin Järving ning tootedisainer ja õppejõud Martin Pärn. Vestlusringi modereerivad Ehituskunsti peatoimetajad Kadri Klementi ja Aet Ader.

Olete oodatud!

– – – – –

Ehituskunst on kord aastas välja antav kogumik, mis avaldab uurimusi arhitektuurist ja teooriast. Igas numbris avaldatakse üks eelretsenseeritud teadusartikkel. Hariduse teemaga tähistab 1981. aastast ilmuv Ehituskunst liikumist uue väljaandja – Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna – kätesse.  Värskeima numbri kujundasid Mikk Heinsoo ja Kaarel Nõmmik.

Ehituskunsti ilmumist toetab Eesti Kultuurkapital.